nieuws

Pensioensector heeft deskundigen nodig

Archief

Pensioenfondsen kunnen straks kiezen voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Voor een aantal belangrijke besluiten heeft dat bestuur dan nog de goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat eind februari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Pensioenfondsen kunnen daarnaast ook kiezen voor een bestuursmodel dat uit werkgevers, werknemers en bovendien ook uit pensioengerechtigden bestaat. De pensioengerechtigden hebben recht op maximaal een kwart van het aantal zetels. Toezicht Bedrijfstakpensioenfondsen moeten straks een raad van toezicht instellen, ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie. Kamp noemt als knelpunt de beschikbaarheid van deskundigen voor de pensioensector. "Mede vanwege dit gegeven is ervoor gekozen om ondernemingspensioenfondsen op dit moment niet te verplichten tot instelling van een raad van toezicht, maar de keuze te bieden voor een visitatiecommissie. Verder is het een ervaringsgegeven dat de pensioensector zelf adequaat weet te reageren bij een toenemende vraag naar meer deskundigheden. De opleidingsinstituten uit de pensioenbranche kunnen hierbij een rol spelen."

 

Reageer op dit artikel