nieuws

Omzetdaling treft vooral de grote intermediairbedrijven

Archief

Dalers

Niet alle deelnemende assurantiekantoren zijn in 2011 in omzet gedaald, zegt Astrid van de Bovekamp van D&O. "Sommige kantoren zijn zelfs in omzet gestegen, maar er zijn er ook die een omzetdaling te verwerken hebben gekregen van meer dan 11%." De kantoren die in omzet zijn gedaald, zijn over het algemeen grote assurantiekantoren met een personeelsbezetting van meer dan tien fulltime banen, die geen stijging in het aantal klanten en polissen hebben weten te realiseren. Verder gaat het om kantoren die zich overwegend richten op de zakelijke markt, die te maken hebben gehad met faillissementen in hun klantengroep en met klanten die extra premiekorting eisten. Een derde groep kantoren die in omzet zijn gedaald, zijn de leven- en hypotheekkantoren die de daling van de provisie op levensverzekeringen en hypotheken niet voldoende hebben weten op te vangen met een groei van de directe beloning.
 
Daling provisie leven
De totale omzet uit levensverzekeringen en hypotheken (afsluitprovisie, doorlopende provisie, abonnement en/of declaratie) is voor het gemiddelde kantoor in 2011, ondanks een sterke stijging van de omzet uit directe beloning, toch gedaald met 18% naar iets meer dan € 100.000.
 
De omzet uit directe beloning (declaraties en abonnementen) gerelateerd aan levensverzekeringen en hypotheken is in 2011 gestegen met 10%, van € 36.258 naar € 39.953.
 
De stijging van de directe beloning compenseert de daling van de provisie op levensverzekeringen en hypotheken echter niet. Die bedraagt namelijk een forse 30%, van € 85.758 naar € 60.361.
 
Beloning ondernemer gedaald
In 2011 hebben ondernemers, net als in voorgaande jaren, verder bezuinigd op hun eigen inkomen. In 2006 en 2007 bedroeg het gemiddelde inkomen van de directeur/eigenaar nog € 86.195 bruto per jaar. In 2011 is het gemiddelde inkomen gedaald tot € 49.986.
 
Ondanks een daling van het persoonlijke inkomen van de assurantie-ondernemer zelf, heeft het gemiddelde assurantiekantoor zijn totale kosten niet weten te verlagen. Die bedroegen in 2011 € 356.410 (355.996). Het gemiddelde assurantiekantoor heeft in 2011 opvallend meer uitgaven moeten maken voor reclame en automatisering. Deze kosten zijn gestegen met respectievelijk 5% en 9%. Vooral de sterke groei van de kosten voor automatisering vallen op. Blijkbaar heeft de toegenomen administratieve druk ertoe geleid dat assurantiekantoren meer hebben moeten investeren in hun automatisering om hun bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen.
 
Omzetverlies grote kantoren
De ontwikkelingen per kantoortype zijn opvallend, concludeert Van de Bovekamp. De goede cijfers van de kleine particuliere schadekantoren en de kleine leven- en hypotheekkantoren en de mindere resultaten en volmachtkantoren vallen op. Bij de grote allround kantoren (meer dan 10 fulltime banen) heeft zelfs 65% een omzet-daling gekend en is het aantal polissen gedaald met 3%. "De wat hautaine houding van de branche richting kleine kantoren is niet terug te zien in de cijfers", zegt Van de Bovekamp. "Natuurlijk doet niet ieder klein kantoor het beter dan gemiddeld. Ook hier heeft 40% de omzet zien dalen, maar gemiddeld doen ze het wel beter dan de grotere kantoren."
 
Klein levenkantoor succesvol
Het gemiddeld inkomen van de ondernemer/directeur is bij de grotere zakelijke advieskantoren met 24% het meest gedaald, constateert Van de Bovekamp. "De kleinere leven- en hypotheekkantoren zijn het meest succesvol geweest om de terugloop van de provisie op te vangen door een stijging van de directe beloning. Kantoren die gewoon gaan rekenen, aan de slag gaan met het verder verbeteren van de automatisering en die veel klantcontacten hebben zullen succesrijk zijn in de overstap naar het nieuwe verdienmodel."
 
Nieuwe starters
Van de Bovekamp verwacht dat de omzet de komende jaren ieder jaar licht zal stijgen. "Niet meer met 7% of 8% per jaar zoals in de jaren 2000-2005, maar met 2% of 3%. Veel kantoren zitten nu zo krap dat er uitsluitend nog een weg naar boven is. In die situatie verwacht ik zelfs nieuwe starters in de branche."

Reageer op dit artikel