nieuws

‘Neem doorlopende zorgplicht op in Wft’

Archief

Monitoren

In de Zembla-uitzending met de veelzeggende naam 'Horrorhypotheken' werd de problematiek geschetst rondom de 45.000 Nederlandse huishoudens die een betalingsachterstand van minstens drie maanden op hun hypotheek hebben. Mensen die noodgedwongen hun huis moeten verkopen, blijven zitten met een enorme restschuld. Ondertussen eisen de banken hun geld op. De AFM riep banken vorig jaar al op om samen met hun klanten betalingsachterstanden te voorkomen. Zij werden door de toezichthouder verzocht om hun hypotheekportefeuille te monitoren op dreigende probleemgevallen en die actief te benaderen. Het gaat dan om hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen of in verhouding tot de waarde van de woning, of om leningen met een hoog gedeelte aflossingsvrij.
 
"Onze indruk is dat banken dat onvoldoende doen," zei Kockelkoren in Zembla. Ook gaf hij aan dat de AFM op dit moment het formele instrumentarium niet heeft om het juiste gedrag af te dwingen. Daarvoor zou de politiek het toezicht van de AFM moeten verruimen over de hele looptijd van de hypotheek, door de doorlopende zorgplicht in de Wft op te nemen. Op dat moment kan de AFM haar bestaande sancties zoals boetes, aanwijzingen of last onder dwangsom ook opleggen aan een geldverstrekker die gedurende de rit de zorgplicht verzaakt.
 
Onderzoek
De AFM is tevens een verkennend onderzoek begonnen naar de manier waarop hypotheekverstrekkers het belang van de klant centraal stellen bij betalingsachterstanden van huishoudens met een hypotheek.
 
Perspectief
"Ieder geval van gedwongen verkoop is dramatisch en is er één te veel, maar op onze portefeuille van 1,1 mln hypotheken is 220 gevallen van gedwongen verkoop niet veel", zegt Kees Nanninga, woordvoerder van de Rabobank. "Daarnaast heeft 0,5% van onze hypotheekportefeuille, dat zijn 5.500 klanten, een betalingsprobleem. Het is te veel, maar dat plaatst het probleem wel in perspectief", aldus Nanninga. "Van de 0,5% probleemgevallen lost 90% zich eigenlijk vanzelf weer op. Bij de groep die overblijft en waarbij het probleem niet wordt verholpen, hebben we 1.000 gevallen van onderhandse verkoop."
 
De Rabobank heeft een speciale afdeling Bijzonder Beheer die elke dag bezig is om met deze klanten het probleem op te lossen. "Vaak betreft het niet alleen een betalingsachterstand bij de hypotheek, maar hebben ze ook bij andere bedrijven een probleem. In zo'n geval willen we ook nog wel budgetcoaches inzetten", aldus Nanninga.
 
Voldoende
SNS Bank is van mening dat zij voldoende doen om klanten met een betalingsachterstand te helpen. "Wij zijn sinds de financieel economische crisis strakker op dit soort zaken gaan zitten. We nemen snel contact op met mensen en geven tips hoe ze uit de problemen kunnen komen. Mocht het zich niet oplossen dan gaan we langs bij de klant. Vaak ligt er een breder probleem aan ten grondslag", zegt Roland Kroes, woordvoerder van SNS Bank.
 
Toename
ING constateert dat het afgelopen jaar het aantal betalingsachterstanden stabiel is gebleven. "Over 2012 verwachten we wel een toename, mede veroorzaakt doordat mensen werkloos raken. Als mensen inderdaad zonder werk komen te zitten dan hebben we de mogelijkheid om het betalen van de rente voor maximaal een jaar stil te leggen en maken we afspraken hoe het daarna wel betaald kan worden", zegt Marc Smulders van ING. "Wij sturen ook actief informatie op naar onze hypotheekklanten over momenten waarbij de hypotheek aandacht vraagt, zoals bijvoorbeeld bij de huizenprijzen. Uit een eigen onderzoek van ING blijkt dat er een forse stijging is van mensen die zelf voorzieningen treffen om de restschuld terug te dringen bij bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek", aldus Smulders.
 
Niet herkenbaar
ABN Amro Hypotheken Groep (AAHG) zegt het door de AFM geschetste probleem niet te herkennen en vindt het ook aan de AFM om te streven naar een generieke zorgplicht. "ABN Amro neemt haar zorgplicht van begin tot eind van de looptijd serieus. In elke fase zijn wij betrokken en denken actief mee", aldus ABN Amro.
 
De Bank heeft sinds 2,5 jaar een Hypotheek Care Team, dat zich richt op klanten die in de problemen dreigen te komen. Oplossingen worden per klant bekeken. "Ons advies is dat klanten zo vroeg mogelijk bij ons aankloppen bij een eerste vermoeden van problemen en niet wachten tot er al een (onherstelbare) achterstand is opgelopen."
 
Budgetcoach
Obvion herkent het beeld dat de AFM schetst van de stijging van het aantal betalingsachterstanden. "De AFM moet echter zelf maar bekijken of een uitbreiding van de Wft nodig is", zegt Obvion-directeur Douwe Dijkstra. "Wij zijn zeer betrokken bij klanten die problemen hebben. Wij nemen direct contact op en als klanten niet het financiële overzicht hebben, sturen wij op onze kosten een budgetcoach langs. Als deze aangeeft dat wij even geduld moeten betrachten en bijvoorbeeld het innen van de rente voor een bepaalde tijd moeten opschorten, dan volgen wij dat advies", aldus Dijkstra.
 
Overigens is Dijkstra van mening dat de meeste problemen met betalingsachterstand niet ontstaan door overkreditering, maar dat echtscheiding nog altijd het grootste probleem is."
 

Reageer op dit artikel