nieuws

Minister wijst diploma voor alle medewerkers met klantcontact af

Archief

Eveneens ‘nee’

 

tegen openbaar

 

diplomaregister

 

"Waarom worden er geen diploma-eisen gesteld aan álle medewerkers die contact hebben met klanten?" Die prangende vraag stelde menig politiek woordvoerder aan de minister van Financiën. Hij ging niet op hun wensen in.

 

Jan Kees de Jager verdedigde tijdens het overleg in de Tweede Kamer met succes de maatregelen die hij eind januari al per brief aankondigde. Daarin stelde hij dat een consument die wordt geadviseerd altijd een vakbekwame adviseur tegenover zich moet krijgen, ongeacht of die bij een grote of een kleine onderneming werkt. De definitie van een adviseur: een persoon die namens een onderneming een consument daadwerkelijk adviseert over specifieke financiële producten.

 

Adviesdiploma

In het debat begin deze maand hield De Jager deze nuance vol. Niet elke medewerker met klantcontact hoeft diploma’s te overleggen. Als voorbeeld noemde hij callcentermedewerkers die louter voorlichting geven. "Vakbekwaamheid en diplomaplicht loopt in de discussie door elkaar", vond de minister. "Alle medewerkers met klantcontact moeten vakbekwaam zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de onderneming en de AFM ziet daarop toe."

 

Voor adviseurs gaat aanvullend een diplomaplicht gelden. Die gaat 1 juli 2014 in, voor hen die niet eerder op de markt actief waren. Adviseurs die nu al actief zijn, krijgen tot 1 juli 2015 de tijd.

 

PE

In systeem voor permanente educatie (PE) komt meer nadruk op het actueel houden van kennis. Financiële dienstverleners ervoor zorgen dat hun medewerkers geen kennisachterstand oplopen en dus actuele ontwikkelingen ‘realtime’ tot zich kunnen nemen en kunnen toepassen. Dat moet periodiek worden getoetst: niet meer eens per anderhalf jaar maar om de drie jaar een PE-examen.

 

Diplomaregister

Een openbaar diplomaregister, door menig politicus eveneens bepleit, is binnen deze context niet nodig, vindt De Jager: "alle adviseurs worden immers verplicht om over de voor hen relevante Wft-diploma’s te beschikken; de consument kan er na de invoering van deze voorstellen vanuit gaan dat de persoon die hem adviseert daartoe vakbekwaam is en over de benodigde diploma’s beschikt".

 

Het WFT-basisdiploma krijgt bovendien een hoofdstuk ‘integriteit’.

 

Volgens de minister is het daarnaast "zeer de vraag" of consumenten in een register gaan zoeken of een adviseur over de juiste diploma’s beschikt. Hij vindt verder dat het opzetten en onderhouden van zo’n register tot hoge kosten leidt: "lastig uit te leggen nu de meerwaarde van een diplomaregister vooralsnog niet duidelijk is".

 

Reageer op dit artikel