nieuws

Leeftijdsonderscheid weg uit meeste reispolissen

Archief

Univé, Ohra en Zilveren Kruis Achmea zullen bij hun reisverzekeringen in de uitkeringen op grond van de ongevallendekking niet langer onderscheid maken naar leeftijd.

 

Een uitzending van het consumentenprogramma Kassa heeft de verzekeraars doen besluiten hun reispolissen op deze manier te wijzigen. De Goudse handhaaft het onderscheid wel, met als argument dat jongeren tot 16 jaar en ouderen boven 70 jaar na een ongeval op reis in mindere mate worden geconfronteerd met inkomensverlies.

 

Aanleiding voor de uitzending was een onderzoek van Verzekeringssite.nl, die de polissen van 37 reisverzekeraars vergeleek op hun ongevallendekking. Daaruit kwamen bij de uitkeringen bij overlijden en blijvende invaliditeit soms grote verschillen naar voren tussen jongeren en ouderen enerzijds en de middengroep anderzijds. De ongevallenvergoedingen van de Europeesche, ANWB, Unigarant, EAG, Turien en Zorg & Zekerheid kwamen goed uit de test, met uitkeringen tussen _ 25.000 en _ 75.000. Voor jongeren bleken de vergoedingen van Zilveren Kruis (_ 2.250 bij overlijden) en De Goudse (_ 3.500 bij blijvende invaliditeit) erg laag, terwijl ouderen (70+) vooral bij Zilveren Kruis relatief weinig kregen uitgekeerd (_ 2.250 bij overlijden of blijvende invaliditeit).

 

Volgens stichting De Ombudsman is het ‘flauwekul’ om bij ouderen minder uit te keren, omdat ze minder schade zouden hebben: "Bij een reisverzekering wordt er geen inkomen verzekerd. Het is een extraatje voor als je door een ongeval pech hebt."

 

Univé zal de voorwaarden per april aanpassen, Zilveren Kruis heeft hetzelfde met terugwerkende kracht tot 1 januari gedaan en ook bij Ohra wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt naar leeftijd.

 

Reageer op dit artikel