nieuws

Herstelplannen raken 7,5 miljoen deelnemers

Archief

103 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan De Nederlandsche Bank aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn. De herstelplannen raken in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenoemde slapers. Hier zitten overigens wel dubbelingen bij van deelnemers die van werkgever zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan. De totale pensioenverplichtingen van deze fondsen bedraagt ongeveer _ 390 mld. De fondsen korten gemiddeld 2,3 %. Gepensioneerden zullen het direct merken in de pensioenuitkering die zij krijgen vanaf april 2013. Bij werknemers worden de opgebouwde aanspraken verlaagd. Voor de meeste fondsen geldt dat korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een definitief besluit hierover wordt door de fondsen genomen op basis van de financiële positie per ultimo 2012. Acht fondsen voeren, al dan niet in combinatie met een voorgenomen korting in 2013, al per 1 april 2012 een korting door. De gemiddelde korting die deze acht fondsen willen doorvoeren, is 6,8%. Openbare lijst De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie waar bijna alle pensioenfondsen bij zijn aangesloten, heeft de fondsen die bij DNB een verlaging van de pensioenen hebben aangekondigd gevraagd om hun gegevens te mogen opnemen op een openbare lijst. Tachtig fondsen hebben aan dit verzoek voldaan. Zij informeren zelf de eigen deelnemers. 23 Fondsen ontbreken op de lijst. Ondanks aandringen van AFM, DNB en de Pensioenfederatie weigeren zij hierover te communiceren. Wettelijk zijn fondsen pas een maand voor het doorvoeren van de pensioenkorting verplicht om de korting openbaar te maken. Rekentool De Pensioenfederatie noemt de nu aangekondigde maatregelen "uniek en ingrijpend", maar benadrukt dat de koopkrachteffecten worden gedempt door het feit dat de AOW, die gemiddeld meer dan de helft van het pensioeninkomen uitmaakt, niet wordt verlaagd maar zelfs iets verhoogd. "De procentuele daling van het besteedbaar inkomen wordt daardoor beperkt. Afhankelijk van de hoogte van het aanvullend pensioen en de voorgestelde verlaging varieert het koopkrachtverlies voor gepensioneerden volgend jaar van vrijwel nihil tot enkele procenten." Met de Nibud Pensioenkortingsberekenaar kunnen deelnemers het effect van de korting op hun inkomen berekenen. DNB beoordeelt in de komende maanden de voorgestelde maatregelen per fonds, een proces dat in mei wordt afgerond.

 

Reageer op dit artikel