nieuws

Generali komt niet uit onder publicatie boete

Archief

Generali komt niet uit onder publicatie boete

De rechter heeft besloten dat een boetebesluit naar aanleiding van een AFM-onderzoek over Generali toch openbaar moet worden gemaakt. Het gaat om een boete van twee ton. Generali kreeg de boete omdat in 2009 en 2010 onvoldoende informatie is verstrekt aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan een pensioencontract.

Deze deelnemers kregen een mutatieoverzicht waarin een aantal onderwerpen ontbrak: het vervallen van de dekking van het nabestaandenpensioen op risicobasis; de toeslagverlening en informatie over waardeoverdracht en de consequenties van arbeidsongeschiktheid. Dat is een overtreding van artikel 39 van de Pensioenwet.
Generali vindt de boetemaatregel niet passend. Er is geen sprake geweest van een bewuste handelswijze, het handelen heeft Generali geen voordeel opgeleverd en er is geen marktverstoring geweest, zo redeneert de verzekeraar. De basisboete van € 500.000 is daarom niet passend. De AFM vindt deze argumenten geen reden om het bedrag aan te passen. Wel houdt ze rekening met de draagkracht. "Gelet op het balanstotaal van Generali" wordt de boete verlaagd naar € 200.000.
Generali probeert vervolgens door een gang naar de rechter onder de publicatie van de boete uit te komen. De verzekeraar vreest reputatieschade. Bovendien zijn de betreffende deelnemers inmiddels geïnformeerd, aldus Generali, en hebben zij geen schade ondervonden van de hiaten in het mutatieoverzicht. "Nu alle deelnemers al waren geïnformeerd kan publicatie zelfs tot verwarring leiden over de vraag of een en ander nu wel of niet goed was." De rechter heeft anders geoordeeld en vindt met de AFM dat publicatie een algemeen belang dient.

Reageer op dit artikel