nieuws

Economen en bouwers mengen zich in discussie hypotheekmarkt

Archief

Renteaftrek en

 

funding centraal

 

Een groep van 22 topeconomen en de vereniging van bouwondernemers NVB hebben zich met brieven aan minister De Jager en de AFM gemengd in de discussie over de toekomst van de hypotheekmarkt. De economen zien wel iets in beperking van de renteaftrek, terwijl de bouwers zich zorgen maken over de funding.

 

Het plan van de prominente economen, onder wie Arnoud Boot, Lans Bovenberg, Leo Stevens en Herman Wijffels, voorziet onder meer in het beperken van de maximale hypotheek tot 100% van de woningwaarde en het verlagen van de NHG-grens om de situatie op de woningmarkt te verbeteren. De hypotheekrenteaftrek kan volgens hen het beste worden beperkt tot 30%.

 

Met het ‘zesstappenplan’ moet de financiering van de woningmarkt duurzaam gewaarborgd worden. Voor het verlagen van de fiscale renteaftrek naar 30% nemen de opstellers een overgangsperiode van 20 jaar, waarbij de bestaande beperkingen, zoals de bijleenregeling, gaandeweg verdwijnen. Tegelijk zou de overdrachtsbelasting moeten worden afgeschaft, gekoppeld aan een hoger eigenwoningforfait. De economen pleiten verder voor het ‘Deense model’, waarbij banken hypotheken doorverkopen aan pensioenfondsen en verzekeraars. "Dit reduceert het herfinancieringsrisico."

 

Door maximaal de woningwaarde uit te lenen, wordt het risico van overkreditering ingeperkt, zo menen de economen. "Als de woningprijzen weer gaan stijgen, verlaagt DNB dit percentage met een procent per jaar tot 90%." De tijdelijk verhoogde NHG-kostengrens moet in stappen terug naar de oorspronkelijke _ 265.000. "Verdere afbouw is op termijn mogelijk als de woningmarkt beter gaat functioneren en de financieringsstructuur efficiënter wordt."

 

Brandbrief

De bouwbedrijven zien inmiddels ook problemen ontstaan door de stilgevallen huizenmarkt. De vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB heeft daarom een brandbrief gestuurd aan de AFM. De toezichthouder vergroot met "het dichtdraaien van de hypotheekkraan" de problemen op de huizenmarkt, vinden de bouwbedrijven, die vrezen dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen verder zal dalen.

 

Zij vinden dat er meer kapitaal en meer concurrentie tussen hypotheekverstrekkers moet komen. "Ook zullen de banken van de AFM meer de ruimte moeten krijgen om maatwerkhypotheken te mogen leveren." Anders komt de huizenmarkt in een neerwaartse spiraal, waarschuwt de NVB. "Vooral de timing en de abrupte manier waarop de hypotheekkraan momenteel wordt dichtgedraaid, is funest."

 

Volgens de vereniging is de Nederlandse huizenmarkt in beginsel gezond en is er sprake van "een onnodige en gevaarlijke koudwatervrees bij de AFM". "Zo is het bijvoorbeeld een volstrekte fabel dat de huizenprijzen in Nederland hoger zijn dan in de omringende landen." Ook het beeld van de hypotheekschuld is vertekend, omdat tegenover de schuld van _ 650 mld een kapitaal aan woningbezit staat van _ 1.100 mld "plus nog een kapitaal van _ 200 mld in het kader van de spaar- en beleggingshypotheken".

 

De NVB noemt 2011 "een verloren jaar wat betreft woningverkopen". Voor dit jaar verwacht de vereniging dat er in totaal 12.000 nieuwbouwwoningen zullen worden verkocht. "In de jaren vóór de crisis was dat ongeveer vier keer zo veel."

 

Reageer op dit artikel