nieuws

D&O acht kans op ongelijk speelveld groot

Archief

Bureau D&O vreest dat er volgend jaar geen goede vergelijking komt tussen intermediair en directe aanbieder op het gebied van beheerskosten en kosten die worden gemaakt om klanten te werven. “Indien de minister integraal het advies van SIS-Finance volgt, dan moet worden gevreesd dat de uitkomst zodanig zal zijn dat de meerderheid van het intermediair dit niet ervaart als een level playing field.”

D&O acht kans op ongelijk speelveld groot

D&O heeft het rapport van adviesbureau SIS-Finance, dat mede de basis vormde voor de transparantieregels die minister De Jager wil invoeren, onder de loep genomen. Het rapport stelt dat werkzaamheden die na het sluiten van een product worden verricht (de beheersactiviteiten) niet tot het advies horen. "Het intermediair zal deze kosten alleen aan de klant in rekening kunnen brengen." D&O betwijfelt of ook directe aanbieders deze kosten zullen moeten tonen.
Verder vallen ook marketingkosten buiten het rapport. "Alleen de promotie- en reclamekosten die gericht zijn op de marketing van de adviesdienst van de directe aanbieder, moeten in de kostprijs worden meegenomen", aldus D&O, dat stelt dat de marketingkosten als onderdeel van het uurtarief bij het intermediair wel transparant worden gemaakt. "Op grond van bovenstaande lijkt het er op dat er geen goede vergelijking komt van de kosten die gemaakt moeten worden om klanten te werven en geen goede vergelijking van de kosten nadat het product is afgesloten. Het totaal van deze kosten is substantieel en mogelijk tussen de 40% en 50% van de totale kosten. Indien het intermediair deze kosten rechtstreeks ten laste moet brengen aan de consument en directe aanbieders deze kosten niet transparant hoeven te maken en vervolgens deze kosten ook nog eens onderdeel van de premie mogen laten zijn, dan kan moeilijk worden volgehouden dat de maatregelen op het gebied van transparantie van advies- en distributiekosten leiden tot gelijke concurrentievoorwaarden."

Reageer op dit artikel