nieuws

Contraexpert De Nood start verkeersschadeservice

Archief

Schade wordt verhaald op basis van ‘no win no fee’

 

Contraexpert Arjan de Nood, bekend van Garant Expertise in Uden, is met een nieuw initiatief gestart: www.verkeersschade.nl.

 

Op de gelijknamige website kunnen assurantietussenpersonen terecht die verkeersschade op derden willen laten verhalen voor cliënten met alleen een WA-verzekering. Daarnaast werkt Verkeersschade.nl voor bedrijven en particulieren.

 

"Dit is vaak een lastige en tijdrovende bezigheid, vooral als de schade in het buitenland is ontstaan of een buitenlandse verzekeraar bij het ongeval is betrokken", aldus De Nood in zijn persbericht."Bovendien ontvangt u van niemand enige vergoeding voor uw werkzaamheden. Immers, u doet dit uit serviceoverwegingen. Wij nemen u deze werkzaamheden uit handen, zodat u uw tijd beter kunt benutten."

 

Verkeersschade.nl zegt de materiële en eventuele letselschade te verhalen op basis van no win no fee. "De door ons gemaakte kosten worden door de wederpartij vergoed", luidt het.

 

Erkend?

"Omdat wij een erkend schadeverhaalsbureau zijn, worden in nagenoeg alle verkeersschadegevallen de door ons gemaakte kosten op de wederpartij verhaald." De website vermeldt echter niet door welke instantie het bureau is ‘erkend’.

 

In een reactie zegt De Nood te zijn opgenomen in de lijst deelnemers van het convenant Regeling Administratiekosten van het Verbond van Verzekeraars en conform dit convenant te zijn erkend als verhaalsbureau.

 

Expertise wordt door Verkeersschade.nl binnen 24 uur uitgevoerd en om de twee weken ontvangen betrokkenen een ‘tussenbericht’: "U weet dus altijd wat er speelt."

 

Overigens is het verhalen van de schade niet in alle gevallen kosteloos: "Indien de schade in het buitenland is ontstaan, is het mogelijk dat wel kosten ten laste van uw cliënt in rekening gebracht worden, daar in elk land verschillende regels gelden."

 

Reageer op dit artikel