nieuws

Blauwtrust gaat van kop tot staart digitaal

Archief

De Blauwtrust Groep is gewapend voor de toekomst: de processen zijn gedigitaliseerd en bieden volledig inzicht in de beheerde hypotheekportefeuilles. Voor Quion-directeur Pieter van der Wal en Blauwtrust-directievoorzitter Karel Pauw is dat een essentiële randvoorwaarde voor het aantrekken van funding en het securitiseren van hypotheken: “Tot op Google Maps-niveau kun je nu zien om welke huizen het gaat.” 

 

door Rob van de Laar

 

De Blauwtrust Groep, de holding waaronder De Hypotheker, Quion en Hypotrust vallen, heeft de processen volledig gedigitaliseerd. “Vanaf het binnenhalen van kapitaal voor de geldverstrekking tot en met de securitisatie van de beheerde portefeuille verloopt alles zonder papier”, zegt Blauwtrust-directievoorzitter Karel Pauw. “Wij zijn de enige partij die van kop tot staart finan ciële diensten aanbiedt.”
In de angstige markt heeft Blauwtrust tegen de stroom in geïnvesteerd, zegt Pauw. “Bij De Hypotheker werken we nu met een nieuw ‘state of the art’ adviessysteem waarin alle adviesstappen worden vastgelegd en alle relevante rapportages automatisch worden gegenereerd.” Ook bij Quion is de automatisering de afgelopen tijd vervolmaakt. “Van het verwerken van offerteaanvragen tot aan het bijzonder beheer van achterstanden vindt alles papierloos plaats. Quion neemt binnenkort een nieuw backofficesysteem in productie en beschikt daardoor straks over een volledig geïntegreerd mid- en backofficesysteem. Dat is een unicum in de Ne derlandse markt.” Een van de grote voordelen van het volledig digitaliseren van de processen is dat de portefeuilles die Quion beheert, volledig inzichtelijk zijn. “De cirkel is nu gesloten”, zegt Pauw. “We beschikken over een state-of-the-art datawarehouse, dat onze klanten tot in detail informatie kan leveren over hun portefeuilles. Tot op Google Maps-niveau kun je zien om welke huizen het gaat.”

 

Overzicht

Quion beheert een hypotheekportefeuille van € 25 mld, goed voor circa 160.000 leningen. De meest prominente geldgevers die in de portefeuille zijn vertegenwoordigd, zijn Argenta, Allianz, ABN Amro, BNP Paribas, Bank of Scotland, GE Artesia en NIBC. Bij De Hypotheker zijn vorig jaar 25.000 nieuwe hypotheken gesloten, ruim 5.000 minder dan in 2010. Het daarmee gemoeide volume bedroeg € 5 (7) mld; daarnaast werden er 45.000 verzekeringen gesloten bij de 170 vestigingen tellende keten. Verder beschikt Blauwtrust met Hypotrust nog over een eigen hypotheeklabel dat goed is voor een portefeuille van bijna € 9 mld.

 

Funding

De funding, het aantrekken van kapitaal voor het verstrekken van nieuwe hypotheken, is momenteel een probleem. “Veel partijen zijn bijvoorbeeld nog beperkt in hun mogelijkheden omdat ze staatssteun hebben ontvangen. Daarnaast is iedereen druk met de Basel III- en Solvency II-richtlijnen, die nadere regels stellen aan de kapitaalspositie van banken en verzekeraars. Anderzijds is geld steken in Nederlandse hypotheken juist een van de beste investeringen in Europa. Ondanks de wet- en regelgeving en de voorzichtige houding van de consument is het juist nu de tijd voor investeerders en consumenten om zich op de hypotheekmarkt te begeven”, zo redeneert Pauw tegen de stroom in.
Pensioenfondsen en verzekeraars zijn partijen die meer in hypotheken zouden moeten investeren, vindt Pauw. “Pensioenfondsen stoppen € 1.200 mld in projecten als de metro van Manilla, maar steken hun geld niet in normale, goed renderende Nederlandse hypotheken.” Van der Wal weet wel hoe dat komt. “Fondsen moeten hogere rendementen halen om de dekkingsgraad op orde te kunnen houden. Daartegenover staat echter een verhoogd risico. “Het lijkt erop dat daar niet altijd goed naar wordt gekeken.”
Pauw vindt het tijd worden dat verze keraars en pensioenfondsen gaan nadenken over andere investeringen, zoals hypotheken. “We zijn zelf met pensioenfondsen in gesprek; ook daarin zijn we vernieuwend bezig, want tot nu toe waren partijen als wij niet bezig met het zoeken naar funding.” In de gesprekken met mogelijke nieuwe geldschieters is Pauw wel duidelijk geworden dat de besluitvorming bij de veelal grote partijen traag is. “De ambitie is er wel, maar er is te weinig dynamiek. Partijen wachten af, al zijn er wel een paar geïnteresseerd.”
Om nieuwe investeerders over de streep te kunnen trekken, is het nodig dat er nieuwe hypotheekproducten worden ontwikkeld, die meer zijn gericht op het aflossen van de schuld. “Ook daarover zijn we in gesprek met partijen. We verwachten later dit jaar onder Hypotrust-label met nieuwe producten te komen.”

 

Securitisatie

Ook het doorverkopen van hypotheekleningen aan de kapitaalmarkt, ofwel securitisatie, is door de crisis een stuk lastiger geworden. Toch is de kwaliteit van de portefeuille die Quion beheert, van een hoog niveau, verzekert Pauw. “Wij hebben de bij Quion in beheer zijnde portefeuilles vergeleken met de laatste securitisatie die in de markt is gedaan en onze portefeuilles presteren hetzelfde en op onderdelen zelfs beter.”

 

Deur dichtgegooid

De AFM maakt het geldgevers met haar opvattingen over het toepassen van de gedragscode en de NHG steeds moeilijker om op basis van ‘explain’ hypotheken te sluiten, zegt Pauw. “Terwijl de markt de tijd van overkre ditering echt allang voorbij is. De wetgever en de toezichthouder zitten echter nog in het oude patroon; daar moeten ze uit stappen. De markt is ingrijpend veranderd qua denken. Veel geldgevers gaan al heel voorzichtig om met het verstrekken van hypotheken en ook adviseurs zijn tegenover de klant helder over de mogelijkheden. Alleen heeft de AFM de deur naar explain nu dichtgegooid.”
Volgens Van der Wal dekken de accep tatienormen de meest voorkomende oorzaken van betalingsproblemen niet af. “Huizenbezitters komen in de pro blemen door werkloosheid, arbeids-ongeschiktheid of echtscheiding. Dan maakt het echt niet uit of je viermaal of vijfmaal je jaarinkomen hebt geleend”, zegt Van der Wal. “Het betaalgedrag van die groepen is niet verschillend; alleen kunnen acceptatienormen geen reke ning houden met zaken als werkloosheid of echtscheiding: die problemen zijn daarmee dus niet te voorkomen.”
Pauw vindt dat de algemene houding van de AFM anders moet. “We voeren achter de schermen een discussie over de grenzen van het acceptatiebeleid. Wat is reëel en wat niet? Er moet geen afvinkcultuur ontstaan. De betere geldgevers hebben hun beleid allang aan-gepast. En binnen de acceptatienormen kun je nog altijd een hypotheek sluiten waarvan je denkt: dat zou niet mogelijk moeten zijn. Anderzijds zijn er situa-ties waarbij een aanvrager buiten de normen valt, maar bijvoorbeeld duurder uit is als hij een woning moet gaan huren. Vaak klopt het volgens de normen wel, maar weet je dat het eigenlijk niet deugt. Aan de andere kant zijn er te vaak aanvragen die niet kloppen, maar wel deugen. In het eerste geval loop je pas goed het risico dat er Ame rikaanse toestanden ontstaan, omdat langzamerhand de eigen inschatting van de adviseur en acceptant ver dwijnt.” Het probleem is volgens Pauw dat veel partijen geen ruimere benade ring durven te kiezen uit angst voor reputatieschade.

 

Achterstanden

In de Quion beheerde portefeuilles zou een op de vijf klanten geen hypotheek meer kunnen sluiten tegen de huidige acceptatienormen. “Terwijl deze klanten niet afwijken in betaalgedrag. Van de hypotheken die dit jaar vernieuwd moeten worden, kan de helft op basis van de nu geldende voorwaarden niet naar een andere geldverstrekker overstappen, terwijl de geldgevers in de door ons beheerde portefeuilles ook in het verleden een strikte normering hebben gehanteerd.” Pauw vindt dat de aangescherpte acceptatienormen te eenzijdig naar de leencapaciteit van de klant kijken. “De maandlasten die je met een hypotheek kwijt bent, moet je anders in huur steken.” Van alle klanten in de Quion-portefeuille heeft 0,8% een betalingsachterstand. Pauw en Van der Wal verwachten de komende pe riode toenemende achterstanden: “Tussen 2005 en 2007 zijn er relatief veel hypotheken gesloten tegen een relatief lage rente met een renteperiode van zeven jaar. Als die periodes aflopen, zullen veel mensen voor een kortere rentevaste periode kiezen omdat de rentestand hoger is.”
De Hypotheker heeft zijn klanten benaderd met het voorstel een onderhoudsgesprek te voeren over de huidige hypotheek. Daar heeft 10% gebruik van gemaakt. “Dat zijn toch zo’n 4.000 mensen die willen weten hoe het met hun lening zit.”
Door de vergaande automatisering van het proces is Quion inmiddels overgestapt van transactiegericht naar relatie gericht werken, zegt Pauw. “Daaronder valt ook bijzonder beheer. Wij kunnen precies zien welke klanten potentieel in de problemen komen. Daardoor kunnen we proactief handelen; klanten die een week achter zijn met betalen, worden al gebeld.”

 

Versnipperd

“Er staan veel huizen te koop, maar veel woningbezitters hoeven niet per se hun huis te verkopen”, zegt Van der Wal. “Bij kopers heerst juist onzekerheid over wat nu een goede prijs is en daardoor loopt de markt vast. Terwijl lang niet overal de prijzen dalen: in delen van Amsterdam worden huizen juist weer duurder. De markt is versnipperd.”

 

 

Karel Pauw (59) is sinds 1 januari 2011 directievoorzitter van Blauwtrust Groep, de holdingmaatschappij van De Hypothekers Associatie, Quion Groep en Hypotrust Groep. Daarvoor was hij ruim acht jaar lang directievoorzitter van De Hypotheker. Pauw is tevens voorzitter van de brancheorganisatie Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD). Ervaring in de retailbranche deed hij onder meer op als directeur Warenhuis Operations bij Vroom & Dreesmann en als directievoorzitter van M&S Mode Internationaal.

Pieter van der Wal (50) is sinds vorig jaar directeur Operations bij Quion. Die functie vervulde hij tussen 2004 en 2011 bij De Hypotheker. De econoom en registeraccountant was in het verleden werkzaam voor Achmea Bank en Credit Lyonnais. Van der Wal is bestuurslid bij het Hypotheken Data Netwerk.

Reageer op dit artikel