nieuws

BIER-lijst terug van weggeweest

Archief

Het UWV-besluit begin dit jaar om te stoppen met het verstrekken van de zogeheten BIER-lijsten aan werkgevers wordt op last van het ministerie van SZW teruggedraaid. Op deze ‘Bijlage Inlooprisico Eigenrisicodragers’ staat de door het UWV aan de werkgever toegerekende personen met bijbehorende WGA-uitkeringen vermeld. Een verzekeraar baseert zijn premies mede op die opgave. Daarmee is de BIER-lijst cruciaal voor het bepalen van het WGA-risico

BIER-lijst terug van weggeweest

Een werkgever die wil weten welke (ex)werknemers met een uitkering door het UWV aan hem worden toegerekend, kan maar bij een instantie terecht en dat is UWV. Alleen al om die reden maakte onder andere Hendrik Jan van Pelt, directeur ENgage Werkgeversadvies, zich sterk om een terugkeer van de Bier-lijst te bevorderen (klik hier voor het artikel hierover in AM). Ook AON en het Verbond van Verzekeraars stookte het lobby apparaat flink op. Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat er vanuit het ministerie van SZW een verzoek is gedaan aan het UWV om de verstrekking van gegevens ten behoeve van werkgevers die overwegen eigenrisicodrager te worden te hervatten.

UWV mag ook niet langer de disclaimer onderaan de lijst opnemen waarin staat dat ‘aan deze lijst geen rechten kunnen worden ontleend’. Dat UWV de administratie niet altijd even goed op orde heeft is geen publiek geheim. Het verbod op het gebruik van de disclaimer is een goede zaak. Het roept wel nieuwe vragen op. Want wie draait er nu op voor het risico van niet op de BIER-lijst voorkomende uitkeringslasten, die na het verstrekken van deze lijst alsnog door UWV aan de werkgever worden toegekend?

Reageer op dit artikel