nieuws

Beslisboom voor accountants: wel of geen vergunning

Archief

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de brochure ‘Wel of geen vergunning aanvragen’ gepubliceerd, specifiek gericht op pensioenadvisering door accountantskantoren. Naast informatie over de huidige regelgeving bevat de brochure een beslisboom.

Beslisboom voor accountants: wel of geen vergunning

De NBA beschrijft in de brochure wat de (MKB-)accountant moet doen als die in de toekomst wil bemiddelen of adviseren over pensioenen, in verband met de aangescherpte AFM-eisen. De AFM spoorde accountants vorig jaar al aan om een vergunning aan te vragen voor bemiddelen in financiële producten, in plaats van te voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsregeling.
Inmiddels heeft de toezichthouder een verkort overgangsregime vastgesteld voor accountants. Wie daar gebruik van wil maken, moet vóór 15 april 2012 de vergunning aanvragen. Het regime houdt in dat de instellingen niet direct hoeven aan te tonen dat de vakbekwaamheid is geborgd. Ze krijgen na vergunningverlening zes maanden de tijd om die op orde te krijgen.
Er is onder accountants veel onduidelijkheid of bepaalde werkzaamheden al dan niet vergunningplichtig zijn, zoals het doorgeven van salarismutaties in het kader van de pensioenregeling. De NBA wil op korte termijn met de AFM in overleg treden om te bezien of voor veel voorkomende cases een algemeen geldende interpretatie afgegeven kan worden.

Reageer op dit artikel