nieuws

Bedrijfsleven eist een bonnetje voor advies

Archief

Veel ondernemers hebben niet door wat het advies over hun bedrijfspolis kost, terwijl ze daarvoor jaarlijks duizenden euro’s betalen. Het kabinet mist een kans als ze niet deze ondoorzichtigheid van werkgeversverzekeringen aanpakt, vinden het Verbond van Verzekeraars en VNO-NCW. Zij vinden vandaag in De Telegraaf een podium om die boodschap uit te venten.

Bedrijfsleven eist een bonnetje voor advies

Op de pagina 'De Financiële Telegraaf' blikt de krant vooruit op de besprekingen later deze week in het parlement over een provisieverbod voor ingewikkelde financiële producten. "Het is heel gek dat de zakelijke inkomensverzekeringen niet onder het provisieverbod vallen", stelt Verbond-directeur Leo de Boer in De Telegraaf. Het gaat hem om werkgeversverzekeringen zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), maar ook verzuimverzekeringen.
De oproep van Leo de Boer kan op steun rekenen van Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Als provisie tot verkeerde prikkels leidt, zou dit over de hele linie afgeschaft moeten worden." De Boer wil dat werkgevers dit inzicht krijgen. "Dat gaat ook bij deze financiële producten de kwaliteit ten goede komen, omdat de adviseur geen direct belang heeft bij de verkoop. Het advies wordt dus objectiever."
Adfiz vindt de oproep 'een afleidingsmanoeuvre', om de aandacht af te leiden van een gelijk speelveld en nettoprijzen van verzekeraars, zo vertelt directeur Hanneke Hartman in De Telegraaf.
 
Minder hypotheken in 2012
(Financieele Dagblad, pag. 9)
 
Pensioenfondsen verzwakt door indexatiestreven
(Financieele Dagblad, pag. 9)
 
Kritiek op pensioenplan doet Jan Tamerus pijn
(Financieele Dagblad, pag. 12)
 
ING wint zaak over staatssteun
(Volkskrant, zaterdag, pag. 21)
Europees Hof oordeelt dat Brussel te streng was in maatregelen tegen ING
(Financieele Dagblad, afgelopen zaterdag, pag. 10)
 
Gepensioneerde emigrant loopt lijfrente mis
(Financieele Dagblad, afgelopen zaterdag, pag. 38)
 
Wie helpt zzp'er aan hypotheek
(Financieele Dagblad, afgelopen zaterdag, pag. 40)

Reageer op dit artikel