nieuws

ASR ziet winst dalen door compensatie beleggingspolis

Archief

India

De operationele kosten in het levenbedrijf zijn met 7% teruggebracht tot € 262 (281) mln. Naast de integratie van Falcon Leven is het uitbesteden van processen aan India een sterke kostenbesparende factor. Vorig jaar is een aantal vormen van uitbesteding onderzocht. "Hierbij is zowel naar volledige outsourcing in een keer als een stap-voor-stapbenadering gekeken. Inmiddels hebben we besloten om te kiezen voor een stapsgewijze outsourcing. Hierdoor blijven zowel het proces van outsourcing als de daarmee samenhangende kosten beheersbaar. De eerste stap is in 2011 gezet. Daarmee is een deel van het beheer van de levenportefeuille overgedragen aan een gespecialiseerde partij in India." Die partij heeft ruim 300.000 transacties verzorgd. "Daarmee werden de kosten van beheer met circa € 2 mln op jaarbasis verlaagd, een besparing van circa 55% in dit onderdeel."
 
In het levenbedrijf halveerde de winst tot € 135 (276) mln.
 
Schade
Het schadebedrijf is gegroeid tot € 2.427 (2.310) mln premie. De stijging doet zich over de hele linie voor, al wijst ASR erop dat premiestijgingen een belangrijke factor zijn: in Motor, Brand en Aansprakelijkheid waren de premies vorig jaar gemiddeld 6% hoger dan in 2010. "Bij Motor zijn gedurende 2011 rendementsverbeterende maatregelen genomen in de vorm van premieverhogingen. De bruto verzekeringspremies voor Brand zijn gestegen als gevolg van autonome groei."
 
Door een – ondanks een aantal grote brandschades – verbeterde combined ratio van 98,9% (100,3%) is het nettoresultaat Schade verbeterd tot € 145 (104) mln.
 
De hypotheekproductie is bij ASR uitgekomen op € 1.259 mln, 19% lager dan in 2010. Daarvan is 43% toe te schrijven aan de WelThuis Hypotheek.
 
De samen met Brand New Day opgezette premiepensioeninstelling (PPI) heeft in de eerste twee maanden ruim 5.000 deelnemers verwelkomd.

Reageer op dit artikel