nieuws

ASR: ‘Wij vragen geen finale kwijting’

Archief

ASR vraagt klanten met een beleggingsverzekering niet om afstand te doen van hun recht om tegen de maatschappij te procederen ingeval zij aanspraak willen maken op een compensatie voor te hoge kosten. Dat laat de maatschappij weten in reactie op berichtgeving dat aan klanten een brief is gestuurd met die strekking.

ASR: ‘Wij vragen geen finale kwijting’

Volgens Nu.nl geeft ASR klanten alleen de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen over de compensatie en niet over het product zelf. Dat is niet juist, zegt ASR: "Wij vragen klanten die gebruik maken van de compensatieregeling beleggingsverzekeringen niet om kwijting. Dit is aangekondigd bij de bekendmaking van de aangepaste compensatieregeling in februari 2011 en staat ook expliciet vermeld op de website www.asrcompenseert.nl. Klanten die gebruik maken van de compensatieregeling behouden hun rechten. Dus ook het recht om te procederen tegen ASR."
Het bedrijf erkent dat klanten die een uitkering ontvangen uit de polis, door afkoop of doordat de einddatum is bereikt, een verklaring moeten tekenen. "Die is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat er op dezelfde verzekering meerdere keren wordt uitbetaald. Deze procedure is speciaal bedoeld voor die gevallen waarin klanten de originele polis niet (meer) aan ASR over kunnen leggen", zo luidt de verklaring. ASR zegt het te betreuren dat er verwarring is ontstaan over het recht om te procederen.

Reageer op dit artikel