nieuws

Akkoord bereikt over nieuwe cao voor verzekeringsbedrijf

Archief

Salarissen op 1 april met 1,75% verhoogd

 

Na tien maanden onderhandelen hebben werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf. De vakorganisaties hebben laten weten dat een ruime meerderheid van hun leden (ca. 80%) heeft ingestemd met het gewijzigde eindbod van de werkgeversdelegatie.

 

De cao krijgt een looptijd van 19 maanden, van 1 juni 2011 tot 2 januari 2013. De salarissen worden per 1 april dit jaar verhoogd met 1,75 %.

 

Het akkoord voorziet verder in een gewijzigde pensioenregeling. De indexatie wordt voorwaardelijk om de pensioenlasten beter te beheersen. Daarnaast wordt de franchise verlaagd, waardoor werknemers meer pensioen opbouwen.

 

Het arbeidstijdenkader wordt verruimd van 19.00 naar 21.00 uur, waardoor de toeslag op het werken tijdens deze uren vervalt. Daarnaast is de korting op de vakantieaanspraken bij de derde ziekmelding geschrapt en worden de projecten ‘samenhangend inzetbaarheidsbeleid’ en werkervaring voor Wajongers verlengd.

 

Toekomstvast

Voorzitter van de werkgeversdelegatie Pieter Loyson is blij dat er een akkoord ligt: "De onderhandelingen over een nieuwe cao waren dit keer bijzonder zwaar. De economische omstandigheden in onze sector zijn er dan ook naar." Volgens de delegatievoorzitter krijgt de cao een stevige kwalitatieve impuls. "Daarbij wordt het beter mogelijk de stijging van de pensioenkosten te beheersen. Voor de toekomstvastheid van de pensioenvoorziening is dat een goede zaak zowel voor de medewerkers als de verzekeringsmaatschappijen."

 

Mager

Bij de vakorganisaties is men minder positief over het bereikte akkoord, dat als ‘mager’ wordt ervaren. "De tegenstemmers van CNV Dienstenbond hadden vooral bezwaar tegen de wijziging in de pensioenregeling, zo gaven ze aan. Daar staat tegenover dat bij een aantal voorstemmers juist de houdbaarheid van de nieuwe pensioenregeling de doorslag gaf om voor te stemmen, ondanks de magere loonsverhoging", aldus onderhandelaar Jolien Dekker van CNV Dienstenbond.

 

Volgens Unie-onderhandelaar Wim Brouwer hadden de Unie-leden die tegen het eindbod stemden vooral bezwaar tegen de verruiming van het arbeidstijdenkader en de loonsverhoging onder inflatieniveau.

 

Variabele beloning

 

De bedrijfstak-cao geldt voor ongeveer 17.000 werknemers in de verzekeringssector, die niet onder een afzonderlijke bedrijfs-cao vallen. Zoals de medewerkers van Achmea. Die moesten maandag in het Financieele Dagblad lezen dat hun variabele beloning op de tocht is komen te staan door het verlies dat hun werkgever over 2011 heeft geleden.

 

Het is volgens het FD de eerste keer dat de medewerkers van een grote financiële onderneming die onder een cao vallen, worden getroffen in hun variabele beloning door tegenvallende resultaten van het bedrijf. De top van het concern krijgt helemaal geen variabele beloning. Het cao-personeel krijgt een flink deel niet uitgekeerd. Daarnaast is er over 2011 voor het gehele personeel geen winstuitkering.

 

FNV en CNV hebben om opheldering gevraagd, maar Achmea stelt dat het besluit past in de regels voor beheerst beloningsbeleid en dat hiermee de cao wordt toegepast. Daarin staat dat de raad van commissarissen jaarlijks goedkeuring moet geven aan de variabele beloning, die kan worden verlaagd op grond van de bedrijfsresultaten of bijzondere omstandigheden. Eind april nemen de commissarissen een definitief besluit over de variabele beloning bij Achmea. Ook bij ABN Amro, SNS Reaal en ING staat de variabele beloning op de tocht.

 

Reageer op dit artikel