nieuws

Akkoord bereikt over nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Archief

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf. De vakorganisaties hebben laten weten dat hun leden hebben ingestemd met het gewijzigde eindbod van de werkgeversdelegatie. De cao krijgt een looptijd van 19 maanden, van 1 juni 2011 tot 2 januari 2013. De salarissen worden per 1 april dit jaar verhoogd met 1,75 %.

Akkoord bereikt over nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Het akkoord voorziet verder in een gewijzigde pensioenregeling. De indexatie wordt voorwaardelijk om de pensioenlasten beter te beheersen. Daarnaast wordt de franchise verlaagd, waardoor werknemers meer pensioen opbouwen.
Het arbeidstijdenkader wordt verruimd van 19.00 naar 21.00 uur, waardoor de toeslag op het werken tijdens deze uren vervalt. Daarnaast is de korting op de vakantieaanspraken bij de derde ziekmelding geschrapt en worden de projecten 'samenhangend inzetbaarheidsbeleid' en werkervaring voor Wajongers verlengd.
Voorzitter van de werkgeversdelegatie Pieter Loyson is blij dat er een akkoord ligt: "De onderhandelingen over een nieuwe cao waren dit keer bijzonder zwaar. De economische omstandigheden in onze sector zijn er dan ook naar." Volgens de delegatievoorzitter krijgt de cao een stevige kwalitatieve impuls. "Daarbij wordt het beter mogelijk de stijging van de pensioenkosten te beheersen. Voor de toekomstvastheid van de pensioenvoorziening is dat een goede zaak zowel voor de medewerkers als de verzekeringsmaatschappijen."
De cao geldt voor ongeveer 17.000 werknemers in de verzekeringssector, die niet onder een bedrijfs-cao vallen.

Reageer op dit artikel