nieuws

AFM beboet Cormat Finance

Archief

De AFM heeft een boete van € 500 opgelegd aan Cormat Finance in Bergen op Zoom voor het geven van niet-passend advies over hypotheken en verzekeringen tussen augustus en oktober 2009. Het bedrijf was in die periode actief als vestiging van Huis & Hypotheek.

AFM beboet Cormat Finance

De toezichthouder heeft vijf dossiers onder de loep genomen waarin sprake was van het oversluiten van de hypotheek en het overschrijden van de GHF-norm. "Cormat Finance heeft in de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, doelstelling, risicobereidheid, kennis en ervaring van consumenten." Daarnaast is in twee dossiers sprake van een overschrijding van de GHF-norm zonder een goede onderbouwing. Bij de betreffende dossiers is een hoger inkomen opgegeven dan de klant in werkelijkheid had. Bij het inkomen zijn onder meer het fictief rendement uit een woning en een belastingvoordeel opgeteld.
Cormat werpt tegen dat het ontbreken van fysieke dossiers niet betekent dat zaken niet zijn besproken, maar dat overtuigt de AFM niet: "Het is aan Cormat Finance om zich genoegzaam te documenteren, zodat zij ook kan aantonen dat zij alle redelijkerwijs relevante informatie heeft ingewonnen."

 

Reageer op dit artikel