nieuws

Adfiz past aov-classificatie tussentijds aan

Archief

In de aov-classificatie van de werkgroep Clarus heeft Adfiz de classificatie van de aov-producten van Centraal Beheer en Interpolis tussentijds aangepast. Beide verzekeraars hadden in eerste instantie aangegeven niet te willen meewerken aan de productclassificatie. Omdat de maatschappijen geen medewerking verleenden, waren hun producten op grond van de beschikbare voorwaarden beoordeeld en door de werkgroep Clarus aangemerkt als ‘schadeverzekering’. Na het verschijnen van de eerste rapportage op 18 januari gaven Centraal Beheer Achmea en Interpolis aan het niet eens te zijn met dit oormerk. Door middel van een aanvullende schriftelijke toelichting op de polisvoorwaarden hebben beide verzekeraars Adfiz ervan kunnen overtuigen dat hun aov-producten zich niet classificeren als een ‘schadeverzekering’, maar als een ‘niet zuivere sommenverzekering’. Ook hebben de verzekeraars aanvullende informatie met betrekking tot het inlooprisico verstrekt. Voor Adfiz is de schriftelijke verklaring van de verzekeraars voldoende om de classificatie te wijzigen. De brancheorganisatie heeft de gegevens aangepast in de aov-classificatie versie 1.1 die nu beschikbaar is. Adfiz verwacht nog voor het einde van dit jaar versie 2.0 van de aov-classificatie te presenteren omdat verschillende verzekeraars al hebben aangegeven met nieuwe polisvoorwaarden te komen.

 

Reageer op dit artikel