nieuws

Achmea groeit alleen in Zorg

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Achmea heeft vorig jaar alleen groei geboekt in zorgverzekeringen. In de tweede helft van het jaar kromp de omzet in alle branches. De winst van het concern kelderde door de eerder bekendgemaakte afschrijving op de goodwill van het levenbedrijf van Interpolis én door een forse extra voorziening voor WGA-claims tot € -208 (+1.220) mln.

Achmea groeit alleen in Zorg

In ons land is de omzet uit schadeverzekeringen met 2% gedaald tot € 2.529 (2.572) mln. Dat komt vooral doordat Achmea minder auto- en inboedelverzekeringen heeft verkocht. "Nieuwe partijen die alleen via internet actief zijn, zetten de prijs steeds verder onder druk." Door de economische crisis en het lage vertrouwen in verzekeraars sluiten minder mensen een inkomensverzekering, aldus Achmea. Wel steeg de brutowinst in Schade naar € 502 (409) mln.
In inkomensverzekeringen is de premieomzet gezakt naar € 665 (688) mln. "De daling viel vooral toe te schrijven aan een lager ziekteverzuim en aov, waarbij de
concurrentie tegen het einde van het jaar met instroomkortingen kwam." Het resultaat is lager uitgekomen op € -126 (-15) mln door voorzieningen van € 171 mln op het WGA-product voor gestegen claims in de periode van 2008 tot 2011. Het zorgbedrijf boekte vorig jaar € 10.715 (10.669) mln aan basispremies. Aanvullende zorgpremies brachten € 1.322 (1.273) mln op. Goede resultaten zorgden voor een winststijging in de basisverzekeringen, maar het resultaat uit aanvullende polissen daalde onder meer door ruimere polisvoorwaarden naar € 75 (236) mln.
In Leven is de omzet zowel in het individuele als het collectieve bedrijf gedaald. De premie uit pensioenpolissen daalde door een lagere koopsomproductie tot € 825 (853) mln. De lage rentestand en de lagere waarde van vastgoed leiden bovendien tot een aanvullende voorziening van € 143 mln.
Het individuele levenbedrijf kromp tot € 1.766 (1.855) mln. "De lagere premie-inkomsten uit beleggingsverzekeringen zijn hiervan de belangrijkste oorzaak."

Reageer op dit artikel