nieuws

Winstdaling Aegon Nederland

Archief

De nettowinst van Aegon Nederland is vorig jaar met 41% gedaald tot € 419 (711) mln. De kosten werden opgestuwd door een productverbeteringsprogramma (€ 10 mln) en de voorbereidingen voor een online bankconcept (€ 7 mln).

Winstdaling Aegon Nederland

De brutopremieomzet is stabiel gebleven op € 3.881 (3.837) mln, terwijl het onderliggend resultaat is gedaald tot € 298 (385) mln. Aegon groeit in de markt voor ziekte- en ongevallenverzekeringen: daar is de omzet met 7% gestegen tot € 216 (201) mln. Het levenbedrijf (inclusief pensioenen) boekte in een krimpende markt een lichte premiestijging tot € 3.213 (3.185) mln.
In het individuele levenbedrijf is de productie licht teruggelopen tot € 81 (83) mln. De koopsomomzet is dankzij een sterk tweede halfjaar gegroeid tot € 458 (423) mln. Het collectieve bedrijf voerde de verkoop, vooral dankzij het eerste en het vierde kwartaal, op tot € 173 (165) mln. In Schade is de productie 4% toegenomen tot € 54 (52) mln.
De kosten zijn in ons land vorig jaar teruggebracht tot € 454 (498) mln, mede bewerkstelligd door het schrappen van 200 banen eind vorig jaar. Volgend jaar moeten de kosten verder zijn teruggedrongen tot € 400 mln.

Reageer op dit artikel