nieuws

Willis wijzigt standpunt over volumebonussen alleen in de VS

Archief

Het vrijdag gepubliceerde artikel op deze site “Willis wijzigt standpunt volumebonussen na winsthalvering”, dat was gebaseerd op berichtgeving in het Britse Post Magazine, blijkt aanvulling te behoeven. Volgens Willis Nederland heeft het besluit namelijk uitsluitend betrekking op ziektekostencontracten in de Amerikaanse verzekeringsmarkt.

Willis wijzigt standpunt over volumebonussen alleen in de VS

"Door aanpassing van de beloningsstructuur door verzekeraars zijn wij in de Verenigde Staten gedwongen onze beloningsstructuur hierop aan te passen en wijkt deze regel af van onze 'contingent commission policies'", aldus directeur Niek Post.
"Ik wil dan ook met klem bevestigen dat deze regelingen niet van toepassing zijn voor Willis in Nederland. Uiteraard hebben wij inmiddels ook vragen ontvangen van de AFM en lokale verzekeraars en willen hierbij nogmaals bevestigen dat deze regeling niet op Willis in Nederland van toepassing is." Met de AFM heeft Willis ook de toelichting doorgesproken die hierover is gepubliceerd bij de jaarcijfers, omdat deze regeling haaks staat op de Nederlandse wet- en regelgeving "en wij ons hier vanzelfsprekend aan houden", aldus Post.
Volgens de AFM zijn volumegerelateerde beloningen bij schadeverzekeringen sinds 1 januari 2012 niet meer mogelijk. Dit geldt zowel voor bemiddelaars (bonusverbod schadeverzekeringen) als voor gevolmachtigd agenten (passende volmachtbeloning).

Reageer op dit artikel