nieuws

Verbond: ‘Radar misleidt consument’

Archief

Consumentenprogramma Radar heeft de kijkers in de uitzending van maandag misleid, vindt het Verbond van Verzekeraars. “De uitzending over ‘verdampende pensioenen’ wekt ten onrechte de indruk dat de overgang van een fonds naar een verzekeraar altijd slecht is voor de deelnemers. Het tegendeel is waar.”

Verbond: ‘Radar misleidt consument’

Radar stelde dat honderdduizenden mensen met een beschikbarepremieregeling grote kans lopen dat ze straks geen of een zeer laag pensioen hebben. "In veel gevallen zijn relatief goede pensioenfondsen zonder overleg omgezet naar slechte pensioenverzekeringen."
Volgens het Verbond levert de overgang van een pensioenregeling naar een verzekeraar in principe juist meer zekerheid op, omdat de uitkering contractueel vastligt. "Duizenden werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren dan ook op goede gronden en op basis van objectief feitenmateriaal gekozen voor de overstap van een ondernemingspensioenfonds naar een verzekerde eindloon- of middelloonregeling."
Het voorbeeld dat Radar toonde van een weduwe die haar nabestaandenpensioen bij Generali gehalveerd zag, had betrekking op een wijziging van de pensioenregeling zelf, aldus het Verbond. "Een pensioenregeling is het resultaat van overleg tussen werkgevers en werknemers en kan bij een wijziging inderdaad leiden tot verslechtering van de pensioenrechten. Maar dit staat los van het type uitvoerder. Dat Radar deze zaken met elkaar vermengt en daar algemene conclusies aan verbindt, zet de kijker op het verkeerde been."
Het Verbond vindt het jammer dat er in het programma geen gelegenheid is geboden voor wederhoor. "Dat is bij een onderwerp van zo’n groot maatschappelijk belang op zijn minst onzorgvuldig."

Reageer op dit artikel