nieuws

Verbond: pensioenverzekeraar biedt meer zekerheid dan fonds

Archief

Koepel vindt dat

 

Radar kijkers

 

heeft misleid

 

Tros-consumentenprogramma Radar heeft de kijkers misleid door te stellen dat pensioen opbouwen bij een verzekeraar altijd slechter is dan bij een pensioenfonds, zo vindt het Verbond van Verzekeraars.

 

"Honderdduizenden mensen lopen grote kans dat ze straks geen of een zeer laag pensioen hebben", zo luidde begin vorige week de nieuwe jobstijding van presentatrice Antoinette Hertsenberg. "We hebben het niet over de dekkingsgraad van pensioenfondsen, nee, het kan nog erger: we hebben het over halvering van de uitbetaling of het volledig verdampen van uw inleg. Deze risico’s lopen honderdduizenden mensen die een beschikbarepremieregeling hebben. In veel gevallen zijn deze relatief goede pensioenfondsen zonder overleg omgezet naar deze slechte pensioenverzekeringen." Hertsenberg had het over een "degradatie naar een pensioenverzekering". "Zowel aan de werkgever als de werknemer is verzwegen welke kosten werden ingehouden."

 

Tegendeel

Het Verbond van Verzekeraars is vanzelfsprekend niet ingenomen met de manier waarop de verzekerde pensioenregelingen werden neergezet: "De uitzending over ‘verdampende pensioenen’ wekt ten onrechte de indruk dat de overgang van een fonds naar een verzekeraar altijd slecht is voor de deelnemers. Het tegendeel is waar."

 

Volgens het Verbond levert de overgang van een pensioenregeling naar een verzekeraar in principe juist meer zekerheid op, omdat de uitkering contractueel vastligt. "Duizenden werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren dan ook op goede gronden en op basis van objectief feitenmateriaal gekozen voor de overstap van een ondernemingspensioenfonds naar een verzekerde eindloon- of middelloonregeling."

 

Verkeerde been

Het voorbeeld dat Radar toonde van een weduwe die haar nabestaandenpensioen bij Generali gehalveerd zag, had betrekking op een wijziging van de pensioenregeling zelf, aldus het Verbond. "Een pensioenregeling is het resultaat van overleg tussen werkgevers en werknemers en kan bij een wijziging inderdaad leiden tot verslechtering van de pensioenrechten. Maar dit staat los van het type uitvoerder. Dat Radar deze zaken met elkaar vermengt en daar algemene conclusies aan verbindt, zet de kijker op het verkeerde been."

 

Het Verbond vindt het jammer dat er in het programma geen gelegenheid is geboden voor wederhoor. "Dat is bij een onderwerp van zo’n groot maatschappelijk belang op zijn minst onzorgvuldig."

 

Flankerend beleid

In de uitzending kwam ook Paul van der Heide aan het woord, directeur van het Pensioenbureau. " Verzekeraars moeten andere producten gaan verkopen", is zijn mening. Hij vindt vooral dat verzekeraars aan deelnemers de financiële consequenties duidelijk moeten maken. "Er is nooit voorgerekend wat de overstap in euro’s betekent. Dat zou verplicht moeten worden." Van der Heide pleit voor een zogeheten flankerend beleid, waarbij het voor pensioendeelnemers mogelijk is om alle oude pensioenregelingen onder te brengen in een regeling.

 

Dat lijkt CDA-Kamerlid Omtzigt ook wel wat. Hij kondigde aan daarover Kamervragen te gaan stellen.

 

Reageer op dit artikel