nieuws

‘UWV dwingt verzekeraars hoge premies te vragen’

Archief

BIER-lijst cruciaal voor bepalen WGA-risico De keuze om als werkgever over te stappen van het UWV naar een private verzekeraar wordt bemoeilijkt nu het UWV niet langer de zogenaamde 'BIER-lijst' verstrekt. Op deze 'Bijlage Inlooprisico Eigenrisicodragers' stond de door het UWV aan de werkgever toegerekende personen met bijbehorende WGA-uitkeringen vermeld. Een verzekeraar baseert zijn premies mede […]

BIER-lijst cruciaal voor bepalen WGA-risico De keuze om als werkgever over te stappen van het UWV naar een private verzekeraar wordt bemoeilijkt nu het UWV niet langer de zogenaamde 'BIER-lijst' verstrekt. Op deze 'Bijlage Inlooprisico Eigenrisicodragers' stond de door het UWV aan de werkgever toegerekende personen met bijbehorende WGA-uitkeringen vermeld. Een verzekeraar baseert zijn premies mede op die opgave. Een werkgever die wil weten welke (ex)werknemers met een uitkering door het UWV aan hem worden toegerekend, kan maar bij een instantie terecht en dat is het UWV. Hendrik Jan van Pelt, directeur ENgage Werkgeversadvies, vraagt zich echter af of deze instantie zijn administratie op orde heeft. " Het UWV besluit de BIER-lijst steevast met de opmerking dat aan de opgave van het UWV geen rechten kunnen worden ontleend. De enige instantie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van uitkeringsgerechtigde (ex)werknemers aan de verschillende werkgevers, die vaststelt wat de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de uitkering is en die – zolang de werkgever verzekerd is bij het UWV – verantwoordelijk is voor het volgen en re-integreren van de WGA'er, biedt dus geen garantie dat haar administratie klopt." De verzekeraar baseert zijn premies echter mede op de opgave van het UWV. Aan de hand van deze premie neemt de werkgever een beslissing om wel of niet te kiezen voor het eigenrisicodragerschap. "Omdat het UWV niet instaat voor de eigen administratie, kan het zo maar gebeuren dat de uitkeringsinstantie achteraf nog met iemand op de proppen komt waarvan de werkgever, nu hij zelf verantwoordelijk is, de verdere uitkeringslast gedurende meerdere jaren onverzekerd moet vergoeden", aldus Van Pelt. Deze onvoorziene last kan voor de werkgever fors oplopen, tot meer dan _ 100.000. Omissie Het kabinet wilde aan deze omissie een einde maken door het UWV te verplichten tot meer transparantie op het gebied van de informatieverstrekking over de gerealiseerde WGA-uitkeringslasten die worden toegerekend aan een potentiële WGA-Eigenrisicodrager. Het UWV besloot begin dit jaar echter de BIER-lijst geheel af te schaffen, met als resultaat dat er nu geen basis meer is om het juiste risico en dus de private premie vast te stellen. Van Pelt: "Bij de werkgever is vaak niet bekend welke (ex)werknemers met een uitkering door het UWV aan de werkgever worden toegerekend. Als een achteraf door het UWV toegerekende uitkeringsgerechtigde niet aan de verzekeraar is doorgegeven, is er ook geen dekking met als gevolg de hoge extra schadelast voor de werkgever. Een goede eigen administratie is dan ook een van de zaken waaraan werkgevers meer aandacht moeten besteden; ze moeten vertrouwen op UWV of verzekeraars. Een nevenaffect is dat verzekeraars door het ontbreken van goede informatie over het instroomverleden geen goede inschatting maken van het risico en worden gedwongen onnodig hoge premies te vragen." Sluiproute De situatie wordt administratief onhoudbaar als werkgevers straks ook nog eens WGA-verantwoordelijk worden voor de medewerker met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaat. Hiervoor is in Den Haag een Wetsvoorstel in behandeling. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers is er overigens een sluiproute om alsnog aan de gegevens te komen. Jaarlijks publiceert het UWV in juli de 'schandpaallijst' waarop het inloopcijfer van bedrijven valt af te lezen. Van Pelt: "Een werkgever die het UWV vraagt hoe dit cijfer berekend is, krijgt per omgaande de lijst toegestuurd."

Reageer op dit artikel