nieuws

Torenhoge werkdruk bij verzekeraars en banken

Archief

Werknemers in de financiële sector ervaren een zeer hoge werkdruk. Dat blijkt uit een online enquête naar werkdruk en stress in de financiële sector die FNV Bondgenoten hield in november en december 2011. Vijf jaar geleden werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden, met een vergelijkbare uiitkomst. Het Verbond van Verzekeraars deed de resultaten toen af als onzin en sprak van een “schandalig rapport”.

Torenhoge werkdruk bij verzekeraars en banken

Volgens bestuurder Carla Kiburg bevestigt de jongste enquête het vermoeden dat de werkdruk bij (schade)verzekeraars, banken en andere financiële instellingen (nog steeds) torenhoog is: "Enerzijds is de controle op processen en/of adviezen verscherpt en is de (internationale) regelgeving veranderd. Anderzijds ligt er een grote druk op werknemers om een hoge omzet te bereiken ondanks de slechte markt. Deze twee zaken staan op gespannen voet met elkaar en de werknemer betaalt fysiek en psychisch de rekening".
Van de ruim 2.000 werknemers die de enquête hebben ingevuld, zegt 54% een hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren. Daarnaast geeft 33% aan te kampen met een hoge tot zeer hoge vermoeidheid. 
Kiburg pleit er onder andere voor dat werknemers de tijd en ruimte krijgen om aan klanten goede adviezen te geven en de juiste producten te verkopen. "De top zou dit tot een van de doelstellingen moeten maken en niet alleen moeten sturen op targets en hoge omzetcijfers." UNI Finance, de internationale vakbond voor het bank- en verzekeringswezen, constateerde onlangs dat de werkdruk bij werknemers in de financiële sector wereldwijd eveneens is toegenomen. Om dit aan te pakken is een 'Charter on Sales & Advice' opgesteld, waarmee vakbonden en ondernemingsraden met instellingen afspraken kunnen maken over doelstellingen die passen bij het verstrekken van fatsoenlijke, klantgerichte adviezen. "Ik doe een oproep aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VVV) om samen met ons de Charter on Sales & Advice voor de hele financiële sector te ondertekenen”, aldus Kiburg.

Reageer op dit artikel