nieuws

Stichting strijdt voor behoud van afkoopsom pensioenportefeuille

Archief

Terugkoopverplichting

Eerder liep PensioenPartner al te hoop tegen het schrappen van de terugkoopverplichting door verzekeraars, waardoor bij het inleveren van de portefeuille geen afkoopsom meer wordt betaald. Voorheen was het gebruikelijk dat zo'n som, ter grootte van eenmaal de jaarprovisie, werd betaald. Volgens Van der Heide gebruiken verzekeraars het argument dat zij geen provisie meer mogen betalen aan tussenpersonen die geen Wft-pensioenvergunning halen. "Hier is echter geen sprake van provisie, maar van een afkoopsom." Hij denkt dat de terugkoopverplichting is geschrapt, omdat naar verwachting veel adviseurs hun portefeuille aan de verzekeraar gaan teruggeven.
Aegon, de grootste pensioenverzekeraar van ons land, bevestigt dat aan adviseurs geen afkoopsom wordt betaald, als zij hun portefeuille teruggeven omdat zij stoppen met pensioenadvisering en stelt nooit dergelijke sommen te hebben betaald. Ook Nationale-Nederlanden geeft aan dat een 'terugkoopverplichting' bij beëindiging van activiteiten nooit in samenwerkingsovereenkomsten opgenomen is geweest.
Adfiz stelt desondanks dat tegenover de inname van een pensioenportefeuille altijd "een marktconforme vergoeding" moet staan en dat die door NN ook wordt betaald: "In een aparte bijlage omschrijft NN de afkoopwaarde bij inname van de portefeuille expliciet, te weten voor levensverzekeringen éénmaal de jaarlijkse provisie plus de beloning die de aanbieder tot het moment van afkoop nog verschuldigd is voor advies en bemiddeling."
Adviseurs die vragen hebben over gewijzigde contracten en het terugvragen van afsluitprovisie, kunnen zich melden op www.pensioenpartner.com.

Reageer op dit artikel