nieuws

Rabobank ziet marktaandeel hypotheken verder groeien

Archief

Rabobank noteerde vorig jaar een groei van de kredietportefeuille aan particulieren met 2% tot € 212,3 (208,0) mld. Deze portefeuille bestaat nagenoeg geheel uit woninghypotheken. Hoewel ook de Rabobank vorig jaar minder hypotheken verkocht, was de daling geringer dan bij de andere partijen. Als gevolg hiervan groeide het marktaandeel hypotheken van de Rabobank met 2,7 procentpunt tot 31,7%.

Rabobank ziet marktaandeel hypotheken verder groeien

De kredietportefeuille private cliënten is voor 74% verstrekt in Nederland, voor 2% in Amerika, voor 9% in Europa (behalve Nederland), voor 4% in Australië en Nieuw-Zeeland en voor 1% in andere landen.
De situatie op de woningmarkt blijft ook volgens de Rabobank 'zorgwekkend'. "Hervorming van de woningmarkt verdient hoge prioriteit en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het consumentenvertrouwen en een aantrekkende economische groei", luidt het in het jaarverslag.
De Rabobank had vorig jaar voor € 212 mld (+2%) uitstaan aan leningen aan particulieren en € 236 mld (+3%) aan leningen aan bedrijven. De aan de bank toevertrouwde middelen namen met 10% toe tot € 330 mld. De spaargelden van particulieren liepen op met 7% tot € 140 mld. Het beheerd en bewaard vermogen van klanten daalde per saldo met 3% tot € 264 mld vanwege negatieve beleggingsresultaten.
De nettowinst van de Rabobank over 2011 bedroeg € 2,6 mld, dat is 5 % lager dan in 2010. Bestuursvoorzitter Piet Moerland is gezien de marktomstandigheden tevreden met het resultaat.

Reageer op dit artikel