nieuws

Ook SNS Reaal schrijft af op goodwill overgenomen levenbedrijf

Archief

Net als Achmea heeft ook SNS Reaal afgeschreven op de goodwill van een overgenomen levensverzekeraar. Door een bijzondere waardevermindering van € 107 mln is het nettoresultaat van het in 2008 overgenomen Zwitserleven vorig jaar uitgekomen op € 91 mln negatief.

Ook SNS Reaal schrijft af op goodwill overgenomen levenbedrijf

SNS Reaal schrijft de afwaardering toe aan moeilijke omstandigheden op de pensioenmarkt door de lage rente, de hogere levensverwachting en hogere kapitaaleisen. In het individuele levenbedrijf van Reaal, waarin de portefeuilles van onder meer AXA en DBV zijn opgenomen, is geen sprake van een dergelijke afwaardering.
Achmea boekte onlangs € 279 mln af op de goodwill die op de balans was genomen na de fusie met Interpolis in 2005. Die afwaardering is volledig ingegeven door de ingezakte verkoop van individuele verzekeringen.

Reageer op dit artikel