nieuws

Ook SNS Reaal schrijft af op goodwill gekocht levenbedrijf

Archief

Concern boekt

 

winststijging

 

over 2011

 

Net als Achmea heeft ook SNS Reaal afgeschreven op de goodwill van een overgenomen levensverzekeraar. Door een bijzondere waardevermindering van _ 107 mln is het nettoresultaat van het in 2008 overgenomen Zwitserleven vorig jaar uitgekomen op _ 91 mln negatief.

 

SNS Reaal schrijft de afwaardering toe aan moeilijke omstandigheden op de pensioenmarkt door de lage rente, de hogere levensverwachting en hogere kapitaaleisen. Overigens schrijft Reaal in het totale verzekeringsbedrijf net als in 2010 ook af op de waarde van andere aangekochte bedrijven (AXA, Winterthur en DBV). Vorig jaar ging het om _ 70 (92) mln.

 

Achmea boekte onlangs _ 279 mln af op de goodwill die op de balans was genomen na de fusie met Interpolis in 2005. Die afwaardering is volledig ingegeven door de ingezakte verkoop van individuele verzekeringen.

 

Bij pensioenbedrijf Zwitserleven is het brutopremie-inkomen verbeterd tot _ 1.156 (1.080) mln. Het marktaandeel in de verkoop van premiebetalende posten bedroeg vorig jaar september 29,4%, tegen 17,2% eind 2010. Bovendien zorgde een aantal grote pensioencontracten voor een stijging van de koopsomomzet.

 

Resultaten

De nettowinst van Reaal (exclusief Zwitserleven) is vorig jaar gegroeid tot _ 257 (206) mln bij een gedaald premie-inkomen van _ 3.696 (3.728) mln; het onderliggend resultaat verbeterde tot _ 203 (183) mln, onder meer door lagere operationele kosten. Vooral in het schadebedrijf is het resultaat verbeterd door een vrijval van voorzieningen voor niet-verdiende premies en acquisitiekosten en een lagere schaderatio in brandverzekeringen.

 

In het individuele levenbedrijf liepen de premie-inkomsten met 8% terug tot _ 1.687 (1.834) mln. De koopsomproductie is met 19% gekrompen tot _ 381 (470) mln. Wel verbeterde de nettowinst tot _ 223 (208) mln en de gestandaardiseerde productie is met 34% toegenomen tot _ 91 (68) mln, vooral dankzij een gestegen marktaandeel in individuele periodieke premies: dat zou inmiddels 21,9% (13,7%) bedragen.

 

De premieomzet van het schadebedrijf is met 5% gegroeid tot _ 848 (809) mln. De nettowinst is verdubbeld tot _ 33 (16) mln. De schadequote is verbeterd tot 57,8% (60,8%), maar tegenover lagere claims in Brand stond wel een slechter resultaat in Motorrijtuigen.

 

Reageer op dit artikel