nieuws

NVGA biedt ‘protocolproof’ volmachtsite

Archief

De NVGA heeft samen met internetbedrijf DenK een website ontwikkeld waarmee volmachtkantoren kunnen voldoen aan de regelgeving voor volmachtactiviteiten. Die schrijft voor dat volmachtkantoren op hun site duidelijke informatie moeten geven over de inrichting van hun activiteiten.

NVGA biedt ‘protocolproof’ volmachtsite

In het Protocol Volmacht van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA is opgenomen dat volmachtactiviteiten moeten worden uitgeoefend binnen een juridische entiteit waar geen activiteiten met betrekking tot bemiddeling en advies zijn ondergebracht. De gevolmachtigde agent moet daarover op de eigen website duidelijke informatie geven.
Met de nieuw ontwikkelde site, die een standaard opzet heeft waarin logo en huisstijl van het kantoor kunnen worden opgenomen, kan worden voldaan aan de regelgeving. "De website voorziet onder andere in teksten, productwijzers en polisvoorwaarden en kan optioneel worden voorzien van een gebruiksvriendelijke CMS", aldus DenK. De site kan desgewenst worden uitgebreid met aanvullende informatie. 
NVGA-leden betalen voor een site eenmalig € 240 en daarnaast jaarlijks € 195; niet-leden betalen eenmalig € 320 en jaarlijks € 245. Kantoren die al gebruik maken van een website van DenK betalen eenmalig € 210 (alle bedragen excl. btw).

Reageer op dit artikel