nieuws

Nibud stopt met GeldGripper

Archief

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is gestopt met de ontwikkeling van de Nibud GeldGripper, een online instrument waarmee de consument grip kon krijgen op de financiële situatie van zijn huishouden.

Voor de realisatie was een financiële bijdrage van het financieel bedrijfsleven nodig. "Deze bijdrage blijkt door de huidige mailaise op de financiële markt onvoldoende haalbaar", laat Nibud weten. "Veel betrokken partijen moeten bezuinigen en kunnen zich op dit moment de steun bij de ontwikkeling van een nieuw product niet permitteren. Zonder deze bijdrage kan het Nibud geen goede start en continuïteit van het systeem waarborgen."
Het Nibud zegt te blijven geloven in de behoefte en noodzaak van goede online voorlichting waarmee de consument zijn geldzaken op een simpele manier kan ordenen en plannen. "Wellicht dat het initiatief op een geschikter moment in de toekomst weer opgepakt kan worden", aldus Nibud.

Reageer op dit artikel