nieuws

Last onder dwangsom voor Complete Marketing

Archief

Toezichthouder AFM heeft een last onder dwangsom ter hoogte vam € 80.000 opgelegd aan het bedrijf Complete Marketing BV omdat niet voldaan wordt aan informatieverzoeken. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf financiële diensten heeft verleend of nog steeds verleent zonder dat er een vergunning voor is.

Last onder dwangsom voor Complete Marketing

Complete Marketing biedt financiële diensverleners aan om afspraken voor advisering over en/of bemiddeling in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Complete Marketing af te nemen. Hiermee wordt volgens de AFM artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Het bedrijf, statutair gevestigd in Zwolle en nu gevestigd op het adres Veelmanlanden 9 in Enschede,heeft als activiteiten "het ontwikkelen en uitvoeren van marketingconcepten".
Het bedrijf benaderde financieel dienstverleners met een "hele scherpe zomeraanbieding". "Deze aanbieding houdt in dat als u 10 aov-afspraken afneemt, u er 15 geleverd krijgt. De kosten bedragen in dit geval € 1.100 (ex btw). Uw voordeel is in dit geval dus € 500 (ex btw)", zo staat in het onderzoeksdossier van de AFM. Het bedrfijf heeft niet aan de informatieverzoeken voldaan en is nu verplicht € 80.000 over te maken naar de AFM.
Op de website www.eerstehulpbijoplichting.nl staan meldingen van diverse studenten die gewerkt hebben voor Complete Marketing, maar nooit uitbetaald hebben gekregen.

Reageer op dit artikel