nieuws

Directie Delta Lloyd krijgt gele kaart van vakbonden

Archief

Werkdruk stijgt, werksfeer daalt

 

Met een helder signaal in de vorm van een gele kaart voor de directie hebben de vakorganisaties eind januari geprobeerd de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan bij Delta Lloyd weer vlot te trekken, zonder resultaat.

 

De tekst op de gele kaart wond er geen doekjes om: ‘Loonbod omhoog, werkdruk omlaag; vaste formatie = vaste contracten!’ en de vakorganisaties heropenden de onderhandelingen met een eindbod met dezelfde strekking. "De huidige cao van Delta Lloyd bevat veel mogelijkheden om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Toch zien we de werkdruk stijgen en hebben we sterk de indruk, dat door de opstelling van het management de werksfeer er op veel afdelingen bepaald niet op vooruit gaat", aldus CNV-onderhandelaar Jolien Dekker. Maar Delta Lloyd ziet het anders, wees het eindbod van de bonden af en verving het door een eigen eindbod. Voorlopig is er dus nog geen zicht op een akkoord.

 

Loonontwikkeling

 

Struikelblok vormen de loonontwikkeling (gekoppeld aan de looptijd van de cao) en de opeenvolging van tijdelijke contracten. De bonden stellen een looptijd van een jaar voor en een structurele loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2012 en nog eens 1% per 1 juli 2012. Ook vinden ze dat, als er sprake is van een vaste formatieplaats en goed functioneren, er na één jaar tijdelijk contract niet nog een keer een tijdelijk contract mag worden gegeven, maar een contract voor onbepaalde tijd.

 

Delta Lloyd wil een looptijd van anderhalf jaar en daaraan gekoppeld een loonsverhoging met 1,25 % per 1 januari 2012 en en met 1% per 1 september 2012. Over de opeenvolging van de tijdelijke contracten is Delta Lloyd het met de bonden eens, maar met een aanvullende voorwaarde, namelijk dat er geen voornemen mag bestaan om de betreffende formatieplaats op korte termijn te laten verdwijnen.

 

Tevredenheidsonderzoek

 

CNV Dienstenbond verwacht dat veel medewerkers in het nu lopende medewerkerstevredenheidsonderzoek zullen aangeven dat ze de matige cao-voorstellen en de verhoging van de werkdruk ervaren als een gebrek aan respect voor hun inzet, dat een negatief effect heeft op het werkplezier.

 

De komende weken zullen de bonden ledenconsultaties houden in de vestigingen van Delta Lloyd in Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Helmond.

 

Reageer op dit artikel