nieuws

De Jager wil AFM invloed geven op vaststellen hypotheeknormen

Archief

Minister De Jager (Financiën) wil dat bij het vaststellen van de normen voor hypotheekverstrekking voortaan structureel de mening van toezichthouders AFM en DNB wordt meegenomen.

 

Daarmee moet onduidelijkheid over de leennormen worden voorkomen. Hij schrijft dat in antwoord op Kamervragen over de beperkte leencapaciteit voor tweeverdieners.

 

Hoewel tweeverdieners volgens de per 1 januari geldende normen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) meer van hun inkomen mogen uitgeven aan woonlasten, is de AFM van mening dat die verruiming ongewenst is. Diverse geldgevers hebben daarom de verruiming niet doorgevoerd in hun acceptatiebeleid. Dat leidde tot Kamervragen van onder anderen Elly Blanksma (CDA).

 

Maatregelen

 

De Jager beaamt dat de brief van de AFM over de leennormen heeft geleid tot onduidelijkheid. "Deze onduidelijkheid is ongewenst." Om dat voortaan te voorkomen, gaat de minister het proces van het vaststellen van de Nibud-leennormen, die zijn overgenomen in de GHF en de NHG, anders vormgeven. "Hierbij vind ik het van belang dat de visie van de AFM en DNB structureel wordt meegenomen. Indien nodig zal ik wettelijke maatregelen treffen, waarbij ik zal bezien of het nodig is andere elementen die betrekking hebben op het tegengaan van overkreditering vast te leggen."

 

De Jager is niet van mening dat huishoudens met een inkomen tot _ 40.000 nu geen behoorlijke woning kunnen kopen. "De leencapaciteit werd jarenlang al zo bepaald zoals de AFM nu in stand wil houden." Hij wijst ook op de mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen af te wijken van de nu geldende normen.

 

Reageer op dit artikel