nieuws

Beleggingspolissen drukken winst ASR

Archief

ASR Nederland heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van € 212 (317) mln. Belangrijkste oorzaak voor de winstdaling is de compensatie voor de 900.000 klanten met een beleggingspolis, die het bedrijf vorig jaar € 300 mln kostte. De premieomzet is gedaald tot € 4.511 (4.738) mln, vooral door een lagere koopsomproductie.

"Door de huidige lage rentestand zijn veel koopsommen en direct ingaande lijfrentes in de markt verlieslatend. Om die reden hebben wij besloten terughoudend te zijn in die markt", aldus ASR. De premieomzet Leven is vooral door de sterk gedaalde koopsomomzet van € 469 (761) mln met 14% teruggelopen tot € 2.166 (2.514) mln.
Het schadebedrijf is gegroeid tot € 2.427 (2.310) mln premie. De stijging doet zich over de hele linie voor, al wijst ASR erop dat premiestijgingen een belangrijke factor zijn: in Motor, Brand en Aansprakelijkheid waren de premies vorig jaar gemiddeld 6% hoger dan in 2010. Door een verbeterde combined ratio is het nettoresultaat Schade verbeterd tot € 145 (104) mln. In het levenbedrijf halveerde de winst tot € 135 (276) mln.
De samen met Brand New Day opgezette premiepensioeninstelling (PPI) heeft in de eerste twee maanden ruim 5.000 deelnemers verwelkomd.
 

Reageer op dit artikel