nieuws

Zzp’er dekt verzekerbare risico’s slecht af

Archief

Zzp’er dekt verzekerbare risico’s slecht af

Onderzoek van Wijzer in geldzaken wijst opnieuw uit dat zzp’ers zich slecht indekken tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De hoge kosten die het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, is voor 58% van de zzp’ers een reden om zich niet of beperkt te verzekeren.

Slechts 33% van de zzp'ers blijkt een arbeidsongeschiktheid of een WIA-verzekering te hebben afgesloten. Een grote groep zzp'ers zegt voldoende terug te kunnen vallen op de partner en een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.
Bij de oudedagsvoorziening is het resultaat evenmin rooskleurig. Bijna de helft van de zzp'ers legt geen of naar eigen zeggen onvoldoende geld opzij voor de oudedagsvoorziening. Ook in dit geval is de belangrijkste reden dat het te duur is. Overige redenen zijn dat men bij pensionering kan terugvallen op de partner en dat men er geen geld voor over heeft. Tot slot zijn zzp'ers volgens de onderzoekers in grote meerderheid wel op de hoogte van het bestaan van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, maar desondanks heeft meer dan de helft deze niet afgesloten.

Om zzp’ers meer inzicht te geven in hun financiële zaken en risico’s heeft Wijzer in geldzaken de Checklist zzp'er en geldzaken samengesteld. Deze is hier te bekijken.

Reageer op dit artikel