nieuws

Verzekeraars en gevolmachtigden zijn het oneens over beloning

Archief

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtige Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars hebben hun overleg over de toekomst van de volmachtbeloning gestaakt. Beide koepels hebben heel andere ideeën over de beloningsvorm.

 

De NVGA wil vasthouden aan procentuele beloning én een alternatief zien voor het schrappen van de huidige winstcommissies. Het Verbond van Verzekeraars wil toe naar een verrichtingentarief, een vast bedrag per polis per jaar. "Omdat daarmee een duidelijke relatie tussen inspanning en beloning wordt gelegd", stelt het Verbond als hoofdargument. "De NVGA heeft echter een voorkeur voor een eenduidig model op basis van een vast percentage per polis, met op- en afslagen voor kwaliteit." Michael de Nijs, voorzitter van de NVGA, vindt juist dat de verzekeraars alle beloningsvormen willen uitsluiten, op het verrichtingentarief na dan. "Dat staat haaks op de open norm."

 

Speerpunt

De NVGA en het Verbond presenteerden tien maanden geleden nog hun ‘Gezamenlijke visie op een toekomstbestendig volmachtbedrijf’; ook ontwikkelden zij gezamenlijk een ‘Protocol Volmachten’. De twee koepelorganisatie gaan nu afzonderlijk in gesprek met het ministerie van Financiën en de toezichthouders AFM en DNB. Die laatste heeft het volmachtkanaal voor 2012 gebombardeerd tot een van de speerpunten in het toezicht. "We gaan dit jaar extra letten op de risico’s in het volmachtkanaal. Dit kanaal is de afgelopen tijd sterk gegroeid", zegt directeur Joanne Kellerman.

 

Collega-toezichthouder AFM heeft net een onderzoek onder directies van volmachtverzekeraars afgerond. Bovendien is een brief over gevolmachtigde assurantiebedrijven gestuurd naar kartelwaakhond NMA. Met beide zaken is NVGA-voorman De Nijs niet ontevreden. "Er is geen reden voor een pakket aan maatregelen. Het volmachtkanaal heeft toegevoegde waarde voor de klant en de risico’s ervan worden door verzekeraars over het algemeen goed beheerst. Dat beeld schetst de AFM. En zij laat alle vormen van beloning open, ook procentuele beloning, mits die maar voldoet aan de norm voor passendheid. Dat vind ik winst."

 

De NVGA wil voor de algemene ledenvergadering in april een eigen gedragscode ontwerpen. Die code moet waarborgen dat de volmachtbeloning passend is. "Dat behoeft aanscherping", erkent De Nijs. De volmachtkoepel wil dan een uitgewerkt idee lanceren voor een vorm van kwaliteitsbeloning, met op- en afslagen.

 

Reageer op dit artikel