nieuws

Verbond waakt voor rol als pseudo-toezichthouder

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden met de constatering van de AFM dat verzekeraars de beheersing van de intermediaire distributieketen hebben verbeterd. Directeur Leo de Boer vindt echter dat die taak na de invoering van het provisieverbod verandert: “Het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk dat verzekeraars dan optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediair.”

Verbond waakt voor rol als pseudo-toezichthouder

De toezichthouder liet maandag weten dat verzekeraars hun prestaties op het gebied van vergunningcontrole, het melden van misstanden en het waarborgen van de kwaliteit van het advies hebben verbeterd. "We zijn het eens met de AFM dat dit uiteindelijk in het belang van de klant is", aldus De Boer, die eraan toevoegt dat de verantwoordelijkheden per 1 januari volgend jaar anders komen te liggen. "De rollen worden dan ontvlochten." Daarmee sluit hij aan bij het standpunt van Adfiz, die vindt dat verzekeraars nu een te zware controlerende rol krijgen toebedeeld.
Volgens de Verbondsdirecteur heeft de AFM oog voor de verandering in de verantwoordelijkheden van verzekeraars: "De AFM schrijft dat het provisieverbod een significante positieve verandering teweeg gaat brengen. Dat kan ik alleen maar onderschrijven."
Desalniettemin benadrukt De Boer dat de ontvlechting van de rollen die verzekeraars en intermediair nu vervullen wel "recht overeind zal moeten blijven staan" in gesprekken die verzekeraars met de AFM, Financiën en Adfiz de komende tijd gaan voeren over de manier waarop de ketenbeheersing vormgegeven moet gaan worden.

Reageer op dit artikel