nieuws

Tijdelijk verhuren wordt eenvoudiger

Archief

Het wordt voor huiseigenaren die een nieuw huis willen kopen of hebben gekocht gemakkelijker om hun nog te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren. Minister Spies gaat met het ministerie van Financiën en de banken, die als hypotheekverstrekker toestemming moeten geven voor tijdelijke verhuur, bekijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost.

Tijdelijk verhuren wordt eenvoudiger

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vereenvoudigt binnen de Leegstandwet ook de regels voor tijdelijke verhuur van huizen. Zo wordt de procedure voor het aanvragen van de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen bij de gemeenten versoepeld en wil de minister regelen dat deze categorie woningen niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) vallen. Daarmee vervalt de verplichting voor gemeenten om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook wordt in de wet opgenomen dat gemeenten bij het verlenen van de vergunning geen extra voorwaarden mogen stellen. De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die in afwachting zijn van sloop of renovatie wordt verlengd tot zeven jaar.

Reageer op dit artikel