nieuws

Social media nekken ‘arbeidsongeschikte’

Archief

Hoger beroep

De rechtbank oordeelt dat hiermee is aangetoond dat niet (meer) van verlies van arbeidsvermogen hoeft te worden gesproken. Volgens de rechtbank is er echter geen sprake van een onrechtmatige daad, wel van onverschuldigde betaling die tot terugvordering aanleiding geeft. Aegon hoeft de man alleen uit te keren in de periode tussen het ongeval in 2003 en de operatie aan het art in 2005.
"Ik ga zeker in hoger beroep", roept Minkjan, daags na het bekend worden van het vonnis, in de Telegraaf.
Het gebruik van sociale media wordt overigens nog maar mondjesmaat toegepast door verzekeraars. Uit een wereldwijd onderzoek van Accenture onder 119 verzekeraars, waaronder twee Nederlandse, bleek eind vorig jaar dat slechts één op de zes verzekeraars zegt externe gegevens zoals van sociale media te gebruiken om intern beschikbare klantinformatie aan te vullen.
Voor 95% van de respondenten is het toegang krijgen tot relevante en actuele klantgegevens de moeilijkste uitdaging, zo stellen de onderzoekers vast. Gebruik van gegevens van sociale media hoort daar dus ook bij.

Reageer op dit artikel