nieuws

Ruim 1.600 aanvragen voor pensioenvergunning AFM

Archief

Specialist

AdviesNet Noord-Nederland in Drachten liet begin januari weten het pensioenadvies uit te zullen besteden aan plaatsgenoot Pensioen Service Kantoor. Het assurantiekantoor uit Drachten is een van de grotere in Noord-Nederland met ruim 18.000 relaties en 25 medewerkers. Directeur Renee Lagerwaard licht de uitbesteding toe: "Met alle nieuwe regels in zicht hebben wij er bewust voor gekozen dit deelgebied over te laten aan een echte specialist. Wij krijgen zo de handen vrij om ons te richten op onze core business en tegelijk weten we dat onze klanten op pensioengebied nog beter worden bediend." Pensioen Service Kantoor is een landelijk werkende organisatie met vestigingen in Drachten en Assendelft. Vennoot Gerben Zwerver: "Wij willen graag optreden als aanvullend specialist op pensioengebied voor assurantiekantoren, die ondanks de strenge Wft-pensioeneisen toch graag hun pensioenklanten behouden en goed willen blijven bedienen."
 
Portefeuille
IWTC-W uit Heerhugowaard, een kantoor actief op het terrein van collectief pensioen, lanceerde begin januari een PensioenSupport. De nieuwe dienst richt zich op adviseurs die stoppen met pensioenadvisering en op accountants en consultants die wel adviseren, maar zich niet wagen aan bemiddeling of contractbeheer. Volgens René Kauwen van WTC-W kunnen kantoren die met de pensioenadviseurs in zee gaan, rekenen op portefeuillebescherming. Kauwen: "Deze branche is van oudsher toch wat angstig ingesteld. Wij vangen regelmatig geluiden op van adviseurs die bang zijn hun portefeuille te verliezen op het moment dat ze een pensioencontract uit handen geven. PensioenSupport neemt alleen het advies en beheer van pensioencontracten over en blijft af van schade- en zorgverzekeringen. Wij leggen dit contractueel vast en bieden op die manier optimale portefeuillebescherming."
Medio januari meldde zich ook serviceprovider Acura. De nieuw opgerichte adviestak van de onderneming gaat zich specifiek richten op pensioenen, hypotheken en financiële planning. Acura benadrukt daarbij dat de klant bij zijn eigen intermediair kan blijven. De diensten worden ook aangeboden aan verzekeraars en accountants.
 
Accountants
Ook accountants sorteren voor de nieuwe situatie. De Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren (Novak) gaat nauwer samenwerken met Akkermans & Partners. "De toenemende dynamiek en problematiek in pensioenland noopt hiertoe", stelt Guus Ham, directeur van Novak. De AFM spoort accountantskantoren en actuariële adviesbureaus namelijk aan een vergunning aan te vragen voor pensioenadvisering en -bemiddeling in plaats van zich te beroepen op de vrijstellingsregeling. De samenwerking bestaat uit ondersteuning aan Novakleden vanuit Akkermans & Partners Legal & Advice. Ook gaat Novak samen met Akkermans & Partners pensioenopleidingen aanbieden en kunnen de leden gebruik maken van "aantrekkelijke afspraken" over de pensioensoftware van Akkermans & Partners.

Reageer op dit artikel