nieuws

PZO: 85% zzp’ers vindt huidige pensioenaanbod te duur

Archief

Uit een onderzoek onder de achterban van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) blijkt dat 91% van de zzp’ers het aanbod van pensioenvoorzieningen onduidelijk en niet transparant vindt. 96% wantrouwt de aanbieders van pensioenproducten en 85% vindt het huidige aanbod te duur voor wat het oplevert.

PZO: 85% zzp’ers vindt huidige pensioenaanbod te duur

Voor PZO reden om opnieuw te pleiten voor een collectieve mogelijkheid voor zzp'ers om pensioen op te bouwen, die kosten verlaagt en vrijwillig is. PZO is nadrukkelijk niet voor het instellen van een pensioenfonds voor zzp'ers, maar ziet bijvoorbeeld wel graag dat het nieuwe type premiepensioeninstelling (PPI) wordt opengesteld voor de 722.000 zzp'ers die Nederland telt.

Deze week bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat Europees recht de vorming van een premiepensioeninstelling voor zzp'ers toestaat. Wel is daar in Nederland een wetswijziging voor nodig. Verzekeraar Aegon, opdrachtgever van het VU-onderzoek, gaat pleiten voor aanpassing van de Wet op het financieel toezicht.

Reageer op dit artikel