nieuws

Provisie op uitvaart, ja of nee

Archief

In haar Visie uitvaartverzekeringen verklaart de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) zich nadrukkelijk voorstander van behoud van provisie op uitvaartverzekeringen. Fred de Jong, consultant en verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies, stelt dat een provisieverbod juist de meest logische uitkomst is van het komende rondetafelgesprek over uitvaartverzekeringen in de Tweede Kamer.

Provisie op uitvaart, ja of nee

De Commissie CFD veegt de vloer aan met de position papers van het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond en Ardanta: "De oude retoriek voortkomende uit het fel bekritiseerde SEO rapport klinkt weer door. De loze suggestieve kreten die de positie van het intermediair in zijn algemeenheid beschadigen is nog het meest verwerpelijk in deze zaak." Onderzoek van CFD laat zien dat het netto premieverschil tussen een uitvaartverzekering met- of zonder provisie € 1,30 per maand bedraagt. "Voor dit minimale bedrag heeft de consument onbeperkt toegang tot onafhankelijk deskundig advies en gedurende de looptijd professionele ondersteuning door de adviseur", aldus de CFD. Bekijk hier de Visie uitvaartverzekeringen van CFD.

Fred de Jong vindt dat alleen die producten onder het provisieverbod moeten vallen die de consument bij slecht advies of een slecht product in financiële problemen kunnen brengen. Vanuit die overweging zou een uitvaartpolis zich wat hem betreft niet voor het provisieverbod kwalificeren. Praktijk en theorie liggen echter wat verder uit elkaar. Omdat uitvaart nu onder het regime voor complexe produkten valt, met transparantie en inducements (passende provisieregel), zou de wetgever volgens De Jong toch moeten kiezen voor een scenario waarbij uitvaartverzekeringen onder het provisieverbod vallen, zo stelt hij in zijn blog. Dat is voor de wetgever en de toezichthouder het meest makkelijk en dus efficiënt.

Reageer op dit artikel