nieuws

Overleg beloningsmodel volmacht afgebroken

Archief

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtige Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars kunnen het niet eens worden over de beloningssystematiek voor het volmachtkanaal en hebben hun overleg daarover afgebroken. Volgens zegslieden wil de NVGA vasthouden aan commissie, uit angst dat de inkomsten snel zullen teruglopen, terwijl het Verbond voorstander is van een vast bedrag per polis.

Overleg beloningsmodel volmacht afgebroken

"Wij willen graag komen tot een verrichtingentarief in de vorm van een vast bedrag per polis per jaar, omdat daarmee een duidelijke relatie tussen inspanning en beloning wordt gelegd", aldus een medewerker van het Verbond. "De NVGA heeft echter een voorkeur voor een eenduidig model op basis van een vast percentage beloning per polis met op- en afslagen voor kwaliteit." Een beloning die in de visie van de NVGA geen productiegerelateerde elementen zou mogen bevatten en ook moet voldoen aan de BGFO-norm over 'passende volmachtbeloning'. Daarnaast denkt de NVGA ook aan andere beloningsmodellen, zoals een verrichtingentarief voor ziektekosten en complexe producten.
Maart 2011 presenteerden de NVGA en het Verbond nog hun "Gezamenlijke visie op een toekomstbestendig volmachtbedrijf." Ook ontwikkelden de organisaties gezamenlijk een Protocol Vomachten. De twee koepelorganisatie gaan nu afzonderlijk met het ministerie van Financiën, de AFM, en DNB in de slag om te kijken hoe zij verder willen gaan met deze problematiek. Beide organisaties benadrukken dat zij wel op andere terreinen willen blijven samenwerken.

Reageer op dit artikel