nieuws

Opnieuw boete voor Briljant Advies uit Enschede

Archief

Briljant Advies uit Enschede heeft de vakbekwaamheid van haar werknemers niet goed gewaarborgd en moet daarom € 31.500 betalen aan de AFM. Wegens het ontbreken van financiële draagkracht bij het intermediairbedrijf is de boete gematigd naar € 500.

Opnieuw boete voor Briljant Advies uit Enschede

Gedurende de periode 1 januari tot en met 30 augustus 2010 beschikte alleen de feitelijk leidinggevende van Briljant Advies over het relevante diploma voor het bemiddelen in hypothecair krediet. Uit de 38 onderzochte klantdossiers blijkt niet dat deze leidinggevende de inhoudelijke kwaliteit van de door de twee klantadviseurs verstrekte adviezen heeft beoordeeld. Zo is in de dossiers niet terug te zien hoe en of de dossiers zijn gecontroleerd. Ook is niet duidelijk geworden hoe de feitelijk leidinggevende de twee klantadviseurs instrueert en begeleidt. Daarmee heeft Briljant artikel 4:9, tweede lid, van de Wft overtreden.
De AFM merkt op dat de keuze van Briljant Advies voor het bedrijfsvoeringsmodel opvallend is. Het  bedrijfsvoeringsmodel is volgens de AFM niet het gangbare model bij kleinere ondernemingen. Daarbij komt, zo schrijft de AFM, dat bij Briljant Advies de klantmedewerkers ook de beleidsbepalers en het bestuur vormen en de feitelijk leidinggevende bij hun in dienst is. “Dit maakt het risico op strijdige belangen extra groot”, aldus de AFM.
Het Enschedese intermediairbedrijf kreeg in mei 2011 al een boete van € 37.500 opgelegd wegens het samenwerken met een illegale onderbemiddelaar.

Reageer op dit artikel