nieuws

Ook Bank of Scotland verruimt tweeverdienersnorm niet

Archief

Net als Obvion zal ook Bank of Scotland bij nieuwe hypotheekaanvragen niet uitgaan van de verruimde woonquote voor tweeverdieners zoals die sinds 1 januari geldt volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Nationale Hypotheek Garantie.

Ook Bank of Scotland verruimt tweeverdienersnorm niet

"Indien er sprake is van twee aanvragers wordt rekening gehouden met het gezamenlijke inkomen en wordt het financieringslastpercentage gehanteerd dat behoort bij het hoogste inkomen. Dit geldt voor zowel hypotheken zonder als met NHG", schrijft de geldgever aan het intermediair.
Zowel in de gedragscode als in de NHG-voorwaarden is per 1 januari de Nibud-norm voor tweeverdieners opgenomen, die inhoudt dat voor het bepalen van het deel van het inkomen dat aan hypotheeklasten mag worden uitgegeven, een deel van het laagste inkomen bij het hoogste inkomen mag worden opgeteld. De AFM heeft echter laten weten deze verruiming niet wenselijk te vinden; in reactie daarop houden Obvion en Bank of Scotland vast aan de oude acceptatienormen. ABN Amro wil eerst overleg met de toezichthouder voor een besluit wordt genomen.

Reageer op dit artikel