nieuws

Onderhandelingen over nieuwe cao’s verlopen stroef

Archief

De onderhandelingen over de cao voor het verzekeringsbedrijf hebben na zes maanden nog niet tot een akkoord geleid. De vakbondsleden buigen zich momenteel over een eindbod van werkgeverszijde. Bij Delta Lloyd hebben de bonden unaniem het oordeel ‘onaanvaardbaar’ uitgesproken over de voorstellen voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan 2012.

 

De toekomstbestendigheid van de pensioenregeling blijft het struikelblok bij de onderhandelingen over een nieuwe bedrijfstak-cao. De werkgevers willen de indexatie van de pensioenen voor actieven voorwaardelijk maken en een substantiële verlaging van de franchise. Het invoeren van een gedeeltelijke beschikbarepremieregeling zou moet worden doorgeschoven naar de volgende cao.

 

"Werkgevers leggen de prijs van de gang van zaken in de branche wel erg gemakkelijk en eenzijdig bij hun eigen werknemers neer", reageert Unie-onderhandelaar Wim Brouwer op het eindbod. "Ze kiezen steeds voor de allergoedkoopste opties."

 

Afgezien van de pensioenregeling hebben de werkgevers een structurele loonsverhoging aangeboden van 1% bij een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 augustus 2012. Optioneel is een variant met een looptijd tot en met 31 december 2012, met naast de 1% loonsverhoging een eenmalige uitkering van 0,5% op 1 juni 2012. De bonden zullen zich op korte termijn verstaan met hun leden in de sector en zich beraden op de verdere marsroute. "Het broeit in ieder geval al behoorlijk, stel ik vast naar aanleiding van mijn contacten met leden", aldus Brouwer.

 

Delta Lloyd

 

Leden van FNV Bondgenoten, de Unie en CNV Dienstenbond werkzaam bij Delta Lloyd hebben unaniem het ‘onaanvaardbaar’ uitgesproken over de voorstellenbrief van hun werkgever voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan 2012. De brief zou geen enkele basis bieden voor reëel overleg, aldus de werknemers tijdens bijeenkomsten in de vestigingen Amsterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond.

 

De bonden hebben Delta Lloyd inmiddels schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van de ledenbijeenkomsten, vergezeld van een dringend verzoek om de eigen werknemers te respecteren en met voorstellen te komen, op basis waarvan weer onderhandelingen mogelijk zijn. "De kloof tussen de wereld van de top van het bedrijf en de werkvloer is niet eerder zo groot geweest. Daar gaat geen ‘roadshow’ meer iets aan veranderen. Zelden voelde men zich zo in de steek gelaten door het eigen bedrijf. Delta Lloyd verdient beter!", aldus de werknemersvertegenwoordigers.

 

Reageer op dit artikel