nieuws

NOPD en RPA vinden niveau WFT-pensioenexamens te laag

Archief

‘CDFD accepteert

 

een valse start’

 

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) en het Register Pensioenadviseurs (RPA) vinden dat het voorgestelde niveau van de examens voor de WFT-vergunning voor pensioenadviseurs te laag is.

 

"Uit verslagen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) blijkt nu dat het niveau van de examens op een zeer marginaal hbo-niveau zal komen te liggen, terwijl de gewenste én vastgelegde norm die van EQF-niveau 6 is, hetgeen een stevig hbo-niveau impliceert", zeggen beide organisaties. "Wij achten dit zeer ongewenst. De reden hiervoor is ook onbekend. De AFM heeft in 2009 vastgesteld dat slechts 6% van alle pensioenadviezen kwalitatief voldoende was. Dit leidde toen – terecht – tot de eis dat het niveau van het pensioenadvies sterk omhoog moet, in het belang van zowel werkgevers als deelnemers."

 

De NOPD en het RPA vinden het "naïef" dat beginnende pensioenadviseurs nog niet het gewenste niveau hoeven te hebben, omdat zij zouden weten wanneer ze een ervaren collega moeten inschakelen. "Beginnende pensioenadviseurs zullen zelf de uren willen maken en declareren. Daar is niets op tegen, maar dan wel met de juiste kennis en kunde." Het gevaar dreigt dat er feitelijk niets verbetert in de kwaliteit van pensioenadviezen, vinden beide organisaties. "Als de voorstellen van CDFD en AFM zo worden toegepast, worden beginnende, onervaren pensioenadviseurs weer zomaar ‘losgelaten’ op de pensioenmarkt. Dit is een valse start en dit kunnen en willen we ons niet permitteren in pensioenland."

 

Hbo-niveau

De AFM-conclusies van twee leidden tot de verplichtstelling – per 1 januari van komend jaar – van een WFT-vergunning voor pensioenadviseurs. Die zou het niveau van een hbo-diploma moeten hebben, zo is vastgelegd. "De toetstermen moeten overigens nog definitief wettelijk worden vastgelegd, maar er zijn geen (grote) wijzigingen te verwachten, zo wordt door het CDFD en het ministerie van Financiën aangegeven."

 

Dat nu de toetstermen gebaseerd mogen zijn op het niveau dat een beginnend adviseur wordt geacht te hebben, vinden NOPD en RPA "ongewenst en in strijd met de (wettelijke) eisen". "Dat betekent dat deze beginnend adviseur bedrijven met een omzet tot maar liefst _ 10 mln en vijftig werknemers mag adviseren. 90% van alle bedrijven in Nederland heeft minder dan tien werknemers. Wij kunnen dan ook absoluut niet plaatsen waarom opeens de toetstermen op dit niveau geaccepteerd worden."

 

In het RPA-register staan een kleine driehonderd adviseurs ingeschreven; bij de NOPD is ongeveer hetzelfde aantal adviseurs aangesloten.

 

Reageer op dit artikel